Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Προσφυγή ελέγχου νομιμότητας της απόφασης της ΡΑΕ για τη εγκατάσταση 110 ανεμογεννητριών ισχύος 330 ΜW στην Ικάρια κατέθεσε ο Ηλίας Γιαννίρης


Με πεντασέλιδη επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ο Ηλ. Γιαννίρης Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Αιγαίου με τον συνδυασμό του Οικολογικού Ανέμου, καταθέτει προσφυγή κατά της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), που αφορά στην χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 330 ΜW στην Ικάρια στην εταιρεία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε». Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε άδεια στην εταιρεία συμφερόντων του ομίλου Μυτιληναίου για την εγκατάσταση σε 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον Αθέρα της Ικάριας 110 ανεμογεννητριών μαμούθ, ισχύος 3 MW η κάθε μια. Το ύψος τους θα φτάνει τα 150 μέτρα και το άνοιγμα των φτερών 90 μέτρα. Η άδεια προβλέπεται να έχει ισχύ για 25 χρόνια με επιπλέον πρόβλεψη ανανέωσής της για άλλο τόσο χρόνο (συνολικά 50 χρόνια).

Ο Ηλίας Γιαννίρης, έχοντας νόμιμο συμφέρον ως Δημότης Ικάριας αλλά και περιφερειακός σύμβουλος βορείου Αιγαίου, προχωρά στην προσφυγή κατά της απόφασης της ΡΑΕ, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και την προσφυγή που κατέθεσε μετά από ομόφωνη απόφαση το Δημ Συμβούλιο Ικάριας, και ζητά από τον Υπουργό έλεγχο νομιμότητας της συγκεκριμένης απόφασης. Στην προσφυγή του καταθέτει 12 λόγους που καθιστούν προβληματική τη συγκεκριμένη απόφαση μερικοί από τους οποίους σταχυολογούνται παρακάτω:
Είναι προφανές ότι η όποια μελέτη και ο όποιος σχεδιασμός έγινε από την εταιρεία, αφορά ανεμογεννήτριες για τον τέως δήμο Αγίου Κηρύκου. Άλλωστε, για αυτό μόνο το Δήμο της Ικαρίας, το Δήμο Αγίου Κηρύκου και για κανένα άλλο από τους υπόλοιπους Δήμους του νησιού, είχε γίνει από τη ΡΑΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΟΤΑ. Δεν προκύπτει ότι υπάρχει έλεγχος του κριτηρίου της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας για τους τέως δήμους Ευδήλου και Ραχών από τη ΡΑΕ, αλλά η ΡΑΕ προχωρά στην εγκατάσταση ΑΓ σε όλο το νησί χωρίς να έχει γίνει ανάλογη σχετική μελέτη.
Αμφισβητείται κατά πόσο η απόφαση της ΡΑΕ έλαβε υπόψην της την «επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ Β΄ 1630/11.10.2010) προκειμένου να αποφευχθεί ο μονοπροσανατολισμός στις Α/Γ αντί μιας ορθολογικότερης αναλογίας εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, δεν ελήφθησαν υπόψη οι διάφορες άλλες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για ΑΠΕ στην Ικαρία, όπως π.χ. για φωτοβολταϊκά, ούτε το υλοποιούμενο έργο από τη «ΔΕΗ ανανεώσιμες ΑΕ» στην περιοχή των Ραχών, ένα σύνθετο έργο παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας που συμπεριλαμβάνει και Α/Γ.
Η ΡΑΕ για να χορηγήσει αυτή την άδεια δεν είχε κάποιας μορφής μελέτη από την εταιρεία και κανένα άλλο σχέδιο για τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών εκτός από ένα «σχέδιο χωρίς γεωγραφικό υπόβαθρο (μορφής σκαριφήματος)», σκαριφήματα αντί για επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους αναπαράστασης του γεωγραφικού χώρου, χωρίς λεπτομέρειες του αναγλύφου, χωρίς ανάλυση των υπαρχουσών ενεργειακών και άλλων υποδομών και των έργων που απαιτούνται. Επιπλέον, χωρίς να έχουν μελετηθεί όλες οι διαστάσεις της διασύνδεσης με την ηπειρωτική χώρα, χωρίς να έχει υπολογιστεί ο υπάρχων περιφερειακός σχεδιασμός διασύνδεσης της Ικαρίας και άλλες συνιστώσες, ώστε να διαμορφωθεί μια πλήρης και αντικειμενική εικόνα της αιτούμενης επένδυσης και υπάρχουν επαρκή κριτήρια αξιολόγησης της εν λόγω αίτησης. Συνημμένα μπορείτε να δείτε σε εικονική απεικόνιση που έγινε από εμάς την εικόνα του Αθέρα πάνω από τον Μαγγανίτη, όπως θα φαίνεται μετά την εγκατάσταση σε 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα των 110 ανεμογεννητριών 3 MW, ύψους 150 μέτρων με άνοιγμα φτερών 90 μέτρα
Πέραν όμως των κριτηρίων της ίδιας της αίτησης, η ΡΑΕ όφειλε να συνεκτιμήσει και άλλα στοιχεία από υπηρεσίες και φορείς, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη εικόνα των παραγόντων που σχετίζονται με την αίτηση για να κρίνει την αίτηση ορθά αλλά και να περιγράψει ακριβέστερα τους όρους της άδειας. Πόσω μάλλον επειδή πρόκειται για έργο με τεράστιες επιπτώσεις τόσο στην Ικαρία όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον από την υψηλής τάσης και μεγάλου μήκους διασύνδεση της Ικαρίας με την ηπειρωτική χώρα, αλλά και από τις επιδράσεις που θα έχουν και όλα τα συνοδευτικά έργα. Πώς, για παράδειγμα σχετίζεται η καλωδιακή σύνδεση της Ικαρίας με τις άλλες καλωδιακές συνδέσεις των γύρω νησιών. Είναι σε γνώση της ίδιας της ΡΑΕ ότι άλλοι ιδιωτικοί ενεργειακοί όμιλοι έχουν ήδη κάνει προτάσεις για πόντιση καλωδίων, τις οποίες συνδέουν με την κατασκευή μεγάλων αιολικών πάρκων σε γειτονικά νησιά όπως Λέσβο, Σάμο, Χίο, όπως και ότι σήμερα υπάρχει σχεδιασμός για υποβρύχια διασύνδεση του Υ/Σ Σύρου με τα γειτονικά νησιά.

Ο Ηλίας Γιαννίρης σε σχετική του δήλωση αναφέρει: «Ο Οικολογικός Άνεμος στο Βόρειο Αιγαίο είναι υπέρ της εγκατάστασης αιολικών πάρκων τόσο χερσαίων όσο και θαλάσσιων με σωστό στρατηγικό σχεδιασμό και σύνεση έτσι ώστε το νησιωτικό περιβάλλον και οι οικολογικές αντοχές κάθε νησιού να γίνονται απολύτως σεβαστές. Γι' αυτό η επένδυση των 330MW στην Ικάρια μας βρίσκει αντίθετους. Εμείς ζητάμε εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με σεβασμό του νησιωτικού χώρου και περιβάλλοντος, κατάλληλη προσαρμογή των τεχνικών και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών/τοπικής αυτοδιοίκησης στις δραστηριότητες αυτές. Τίποτε από όλα αυτά δεν ισχύει στην περίπτωση της επένδυσης των 110 ανεμογεννητριών. Στο Πρόγραμμα μας αναφέρεται: «.Η νησιωτική οικονομία πρέπει να στηριχθεί σε επενδύσεις δημόσιων, ιδιωτικών (μικρής και μεσαίας κλίμακας) και κοινωνικών/ δημοτικών/ συνεταιριστικών επιχειρήσεων που θα δεσμεύονται από περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κανόνες.».
Φοβούμαι ότι η επένδυση των 330 MW από 110 ανεμογεννήτριες γίνεται χωρίς σχεδιασμό, αποτελεί μονοπροσανατολισμό στις ανεμογεννήτριες, δεν σχετίζεται με τις τοπικές ενεργειακές ανάγκες, γίνεται πάνω στο σώμα της Ικαρίας χωρίς να την υπολογίζει, με καταστροφικές πολυετείς συνέπειες, και ερήμην της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, γι αυτό και έχει αποικιακό χαρακτήρα. Η ζημιά που θα πάθει η Ικαρία από τη συγκεκριμένη επένδυση θα είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύπλευρη και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί από το (οικονομικό και μόνο) όφελος του Δήμου. Με το σκεπτικό αυτό κατέθεσα προσφυγή ελέγχου της νομιμότητας της απόφασης της ΡΑΕ και περιμένουμε τα αποτελέσματα της. Θα συνεχίζουμε με κάθε μέσο να υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας για το καλό του τόπου μας, για το καλό των νησιών μας.»


Περισσότερες πληροφορίες: Ηλίας Γιαννίρης 6974185330

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου