Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Επιστολή του Ορνιθολόγου Steve Dudley κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στη Λέσβο (μετάφραση από τα αγγλικά)


Αντίθεση στην προτεινόμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη δυτική Λέσβο
Κυρίες και κύριοι
Επισκέπτομαι τη Λέσβο κάθε έτος για 13 χρόνια και είμαι ο συγγραφέας του βιβλίου «Οδηγός παρατήρησης πτηνών στη Λέσβο». Γνωρίζω και αγαπώ τη Λέσβο και θεωρώ ότι είμαι τυχερός που έχω γνωρίσει σε βάθος το νησί, τους ανθρώπους της και την άγρια ζωή της.
Έχω εργαστεί σε επιστημονικές μελέτες για τα πτηνά (ορνιθολογία) για πάνω από 25 χρόνια. Έχω εργαστεί για τη Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών (RSPB), το Bρετανικό Oργανισμό Oρνιθολογίας και είμαι ανώτερο στέλεχος στην Βρετανική Ένωση Ορνιθολόγων (BOU) για τα τελευταία 15 χρόνια. Στη Βρετανική Ένωση Ορνιθολόγων έχω δουλέψει μαζί με κορυφαίους ορνιθολόγους και οικολόγους από όλο τον κόσμο και έχουμε διοργανώσει τα τελευταία χρόνια 3 διεθνή συνέδρια για την κλιματική αλλαγή, τη χρήση της τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις επιπτώσεις τους στην άγρια φύση και το περιβάλλον. Τα συμπεράσματα από αυτά τα συνέδρια των Βρετανών Ορνιθολόγων παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα http://www.bou.org.uk/bouprocnet/proceedings-online/.
Η προσωπική μου εργασία ως ξεναγός πτηνών και των άγριων ζώων με έφερε πρώτη φορά στη Λέσβο. Τα τελευταία 13 χρόνια έχω αποκτήσει εκτεταμένη γνώση της ορνιθοπανίδας του νησιού και της ευρύτερης άγριας ζωής. Έχω επίσης μια βαθιά γνώση του οικολογικού τουρισμού, έχοντας εργαστεί σε αυτόν τον τομέα για πάνω από 20 χρόνια.
Όπως μπορείτε να καταλάβετε είμαι σε πολύ καλή θέση για να γνωρίζω όλες τις επιπτώσεις της προτεινόμενης ανάπτυξης αιολικού πάρκου στη δυτική Λέσβο.
1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Η Δυτική Λέσβο αποτελείται από ένα μωσαϊκό βιοτόπων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων εκτάσεων με φρύγανα και θάμνους (phrygena scrub). Αυτές οι περιοχές είναι τα καλύτερα παραδείγματα εκτάσεων με φρύγανα και θάμνους, αν όχι στην Ελλάδα, σίγουρα σε όλο το Αιγαίο. Αυτές οι εκτάσεις της Λέσβου και κυρίως οι περιοχές όπου προτείνεται η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, κατέχουν το 98% του ευρωπαϊκού πληθυσμού του Σμυρνοτσίχλονο Emberiza cineracea (Η Ελλάδα κατέχει το 100% του ευρωπαϊκού πληθυσμού του είδους, με τα υπόλοιπα πτηνά να βρίσκονται στη Χίο όπου και εκεί απειλούνται από αυτή την πρόταση). Οι Έλληνες οικολόγοι δικαίως υπερηφανεύονται για αυτό, αλλά αυτό απαιτεί επίσης έναν βαθμό ευθύνης για τη φροντίδα για τα ενδιαιτήματα (οικότοποι) του είδους αυτού. Εκτιμάται ότι η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών θα επηρεάσει το 50% του πληθυσμού αυτών των πτηνών.
Αυτές οι εκτάσεις με θάμνους και φρύγανα είναι επίσης το σπίτι για μια τεράστια ποικιλία ειδών άγριας ζωής, και συνεπώς η πρόταση αυτή απειλεί μεγάλη ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας σε όλη τη δυτική πλευρά του νησιού.
Υπάρχουν δύο κύριες απειλές από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε ευαίσθητες εκτάσεις όπως αυτές με τους θάμνους και τα φρύγανα της δυτικής Λέσβου. Η φάση της κατασκευής και η φάση λειτουργίας των ανεμογεννητριών.
Η φάση της κατασκευής είναι η μεγαλύτερη απειλή για τους πληθυσμούς μικρόπουλων στις εκτάσεις με θάμνους και φρύγανα όπου προτείνεται να εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες. Οι επιπτώσεις παρουσιάζονται ξεκάθαρα στην πρόσφατη δημοσίευση των Pearce-Higgins κ.ά. (2012). Το έγγραφο αυτό καταλήγει στα εξής:
  • Η ταχεία αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που απαιτείται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχει οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό των χερσαίων αιολικών πάρκων τεχνολογίας. Αυτά μπορεί να επηρεάσουν τα πτηνά είτε λόγω της ενόχλησης κατά τη διάρκεια της κατασκευής είτε λόγω σύγκρουσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ανεμογεννητριών.
  • Τα στοιχεία που συλλέγονται από ορεινές περιοχές με αιολικά πάρκα στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ξεκάθαρα αρνητικές επιπτώσεις στην πυκνότητα του πληθυσμού στην περιοχή των αιολικών πάρκων κατά τη διάρκεια κατασκευής και μετά από αυτή.
  • Υπήρξαν κάποιες αποδείξεις για σταθερή μείωση των πληθυσμών των πτηνών όλων των ειδών μετά την κατασκευή και για πρώτη φορά ειπώθηκε ότι η κατασκευή αιολικού πάρκου μπορεί να έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στα πουλιά από ότι η λειτουργία του.
  • Οι επιπτώσεις των αιολικών πάρκων ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες από τις τεχνικές προδιαγραφές (ύψος τουρμπίνας, αριθμός ή συνολική ισχύς παραγωγής ενέργειας) και ως εκ τούτου διαπιστώνονται ευρέως.
  • Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι οι ρυθμιστικές αρχές και οι κατασκευαστές θα πρέπει να εξετάσουν ιδιαίτερα τις πιθανές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων κατά τη φάση κατασκευής. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος από ότι στο παρελθόν στις εκτιμήσεις των επιπτώσεων κατά την κατασκευή. Μέτρα μετριασμού κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει να εξεταστούν και να δοκιμαστούν ως τρόποι για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων.
Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία των αιολικών πάρκων είναι ήδη ευρέως κατανοητές. Μεγάλες εγκαταστάσεις μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε μεγάλα είδη πτηνών, όπως αρπακτικά, πελαργοί, ερωδιοί, επηρεάζοντας τόσο τους τοπικούς πληθυσμούς αναπαραγωγής και όσο και των μεταναστευτικών που διέρχονται από την περιοχή (Nygård et al. 2010).
Η κατανόηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ προσφάτως πήγε ένα μεγάλο βήμα παραπέρα μετά τις νέες εργασίες που διεξήχθησαν σχετικά με την όραση των πτηνών και την ικανότητά τους να συλλέγουν πληροφορίες για την αντιμετώπιση ερεθισμάτων από το περιβάλλον. Δηλαδή, μπορεί ένα πουλί να επιβραδύνει αρκετά ώστε να ανταποκριθεί σε ένα νέο ερέθισμα που προκύπτει από μειωμένη ορατότητα ή από μια ξαφνική αύξηση στην πολυπλοκότητα που δημιουργείται από την εισβολή των εμποδίων σε έναν κατά τα άλλα ανοικτό εναέριο χώρο; (Martin, 2010).
Η σύντομη απάντηση είναι ότι πολλά είδη δεν είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε τέτοιες αλλαγές στο περιβάλλον τους. Η αντίληψη για το χώρο που έχει ένα πουλί είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας. Ένα πουλί πετάει σε ανοιχτούς «αραιοκατοικημένους» χώρους, ως μέρος του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο τίποτα δεν κινείται, εκτός από άλλα πτηνά και ζώα. Τα πουλιά δεν είναι σε θέση να υπολογίσουν την προσθήκη κινούμενων αντικειμένων στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτό αποδεικνύεται από τις προσκρούσεις πτηνών σε γρήγορα κινούμενα αεροσκάφη ή κινούμενα αυτοκίνητα στους δρόμους, επειδή η ταχύτητα των αεροπλάνων/αυτοκινήτων είναι έξω από αυτό που μπορούν να κατανοήσουν τα πουλιά σχέση με την ταχύτητα και την κίνηση. Οι κινούμενες έλικες των ανεμογεννητριών είναι κάτι αντίστοιχο, αφού έχουν μεγάλη ταχύτητά κίνησης που μάλιστα τις καθιστά σχεδόν αόρατες καθώς περιστρέφονται.
Οι πιθανές επιπτώσεις τόσο από την κατασκευή, όσο και τη λειτουργία των προτεινόμενων εγκαταστάσεων δεν είναι απλά σημαντική, αλλά είναι δυνητικά τεράστια για ένα τόσο εύθραυστο οικοσύστημα της περιοχής, όπως οι εκτάσεις της δυτικής Λέσβου με τους θάμνους και τα φρύγανα.
Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις είναι επίσης εντός του υπάρχοντος Γεωπάρκου (Απολιθωμένο Δάσος) και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000. (Προστατευόμενες περιοχές και GR4110010SPA GR4110002SCI). Το 95% των προτεινόμενων ανεμογεννητριών (δηλαδή 140 ανεμογεννήτριες) σχεδιάζεται να εγκατασταθούν εντός της ΖΕΠ.
Επίσης, τι επιπτώσεις θα έχουν αυτές οι εγκαταστάσεις σχετικά με την πρόταση να επεκταθούν τα όρια του Γαιοπάρκου σε όλο το νησί. Ή μήπως οι τοπικοί άρχοντες και η ελληνική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τέτοιες καταστάσεις και θεωρούν ότι η φύση είναι περιττή, όταν πρόκειται για την ανάπτυξη. Με κάθε κόστος.
2. Οικο-τουρισμός
Συνεπώς ποιο κόστος θα μπορούσε να κάνει τους τοπικούς άρχοντες και την ελληνική κυβέρνηση να δώσουν προσοχή;
Με τόση έμφαση που δίνεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών, αναρωτιέμαι, ενδεχομένως, αν έχει γίνει αξιολόγηση των γενικότερων κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων αυτών των εγκαταστάσεων;
Η Λέσβος είναι ένας αγαπημένος προορισμός για παρατηρητές πουλιών, βοτανολόγους, γεωλόγους και γενικά ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την άγρια ζωή. Υποθέτω ότι αν ερωτηθούν, οι περισσότεροι επισκέπτες του νησιού θα αναφέρουν τη φυσική ομορφιά του νησιού ως έναν από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους επιλέγουν να επισκεφθούν τη Λέσβο και να επιστρέψουν σε αυτή.
Η Λέσβος θεωρείται δικαίως η σημαντικότερη τοποθεσία στην Ευρώπη από τους παρατηρητές πτηνών. Χιλιάδες παρατηρητές πουλιών από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο. Αυτό μπορεί να σταματήσει εάν το φυσικό περιβάλλον δεν προστατευθεί από τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών, που θα αποτελέσει βίαιη επίθεση στην άγρια ζωή και θα αγνοήσει τις ανησυχίες εκείνων που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση και την απόλαυση της φύσης του νησιού.
Οι παρατηρητές πουλιών είναι μια ισχυρή ομάδα. Αποτελούν σημαντικό έσοδο για την τοπική οικονομία της Λέσβου. Για πολλά θέρετρα και ιδίως για το σημαντικό θέρετρο παρατήρησης πουλιών στη Σκάλα Καλλονής, αποτελούν ένα ζωτικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας με μέσο εβδομαδιαίο τοπικό όφελος περίπου 1000 € ανά παρατηρητή πουλιών την εβδομάδα. Με περίπου 3000 παρατηρητές πουλιών που επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο, σημαίνει ότι το συνολικό ετήσιο όφελος από τη διεθνή κοινότητα παρατηρητών πουλιών ανέρχεται στα 3.000.000 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται αν συνυπολογίσουμε και εκείνους που ενδιαφέρονται για την ευρύτερη άγρια ζωή. Αυτό είναι σημαντικό, ειδικά αν σκεφτούμε ότι η δαπάνη αυτή είναι αφορά μόνο μία ή δύο περιοχές του νησιού. Τα ετήσια έσοδα από τον οικοτουρισμό (από όλες τις ομάδες επισκεπτών που αναζητούν την άγρια ζωή) είναι πιθανώς περισσότερα από την αποζημίωση που προσφέρει η εταιρεία εκμετάλλευσης του έργου (Νομίζω ότι αυτό είναι περίπου 3.700.000€).
Για να αποδειχθεί η δύναμη των παρατηρητών πτηνών ας εξετάσουμε το μεσογειακό νησί της Μάλτας. Η Μάλτα είναι επίσης πολύ σημαντική μεταναστευτική περιοχή και θα έπρεπε να είναι τόσο δημοφιλής όσο και η Λέσβος. Παρόλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαίων παρατηρητών πτηνών αρνούνται να επισκεφθούν το νησί, εξαιτίας του βάρβαρου κυνηγιού άγριων πτηνών στο νησί, που τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση και όσο και η ΕΕ παραλείπουν να καταπολεμήσουν. Για αυτό και εμείς αντιδρούμε και δεν επισκεπτόμαστε τη Μάλτα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο οικολογικός τουρισμός της Μάλτας (κυρίως παρατηρητές πουλιών) ανέρχεται σε λιγότερο από 5% του οικοτουρισμού που προβλέπεται εάν επιλυθεί το πρόβλημα με το κυνήγι.
Οι Βρετανοί παρατηρητές πουλιών κυρίως, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες ομάδες πίεσης (lobby group) στην Ευρώπη. Στη Βρετανία πάνω από 1,2 εκατομμύρια λάτρεις των πτηνών είναι μέλη του RSPB (Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών). Νωρίτερα φέτος οι ορνιθολόγοι εναντιώθηκαν στην πρόταση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να επιτραπεί το κυνήγι της κοινής Γερακίνας (Buteo buteo). Μέσα σε λίγες εβδομάδες η βρετανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει στροφή 180 μοιρών και να ακυρώσει την πρόταση, εξαιτίας των μεγάλων αντιδράσεων και της αντίθεσης που αναπτύχθηκε εναντίον της.
Οι τοπικοί άρχοντες της Λέσβου και η ελληνική κυβέρνηση αναμφίβολα κινδυνεύουν να χάσουν το μεγαλύτερο μέρος του οικολογικού τουρισμού, αν δεν προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον του νησιού και την άγρια ζωή του.
Έχω ήδη ενημερώσει μέσω της ιστοσελίδας μου www.lesvosbirding.com (60.000 + εμφανίσεις το χρόνο) βρετανούς και ευρωπαίους παρατηρητές πουλιών για το θέμα. Χιλιάδες παρατηρητές πουλιών σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν την πρόταση (της Iberdrola) και η αντίθεσή τους είναι τεράστια. Πολλοί μου έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους προσωπικά και άλλοι θα την κοινοποιήσουν σε περιβαλλοντικές ΜΚΟ, εθνικές τους κυβερνήσεις, κλπ. Εκ μέρους όλων αυτών των παρατηρητών πτηνών που είτε επισκέφθηκαν τη Λέσβο στο παρελθόν, είτε βρίσκονται τώρα στο νησί, είτε πρόκειται να επισκεφθούν στο μέλλον, επιτρέψτε μου να εκφράσω την αντίθεσή μας συλλογικά στην πρόταση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί και την ανησυχία μας για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσουν.
Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρητές πουλιών έχουν ήδη αρχίσει να πιέζουν φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης ώστε να επιληφθούν του θέματος οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ. Η Ελλάδα χρωστάει στην υπόλοιπη Ευρώπη και οι παρατηρητές πουλιών σε όλη την Ευρώπη ενημερώνουν τις εθνικές τους κυβερνήσεις ότι αντιτίθενται στην αντιμετώπιση από την Ελλάδα του φυσικού περιβάλλοντος (όχι μόνο για αυτά τα αιολικά πάρκα και περιμένουν από τις κυβερνήσεις μας να αναλάβουν δράση έναντι της Ελλάδας, προκειμένου να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία (δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες επισκεπτών της Λέσβου) έχουν και οι δύο προηγμένη νομοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μας και επηρρεάζουν καταλυτικά τη διαμόρφωση της νομοθεσίας της ΕΕ για την άγρια ζωή.
Έχω ήδη ενημερώσει την Thomas Cook, την κύρια βρετανική εταιρεία πτήσεων τσάρτερ προς τη Λέσβο για το θέμα αυτό. Τα τελευταία χρόνια οι πτήσεις τσάρτερ έχουν επεκταθεί για να διευκολύνουν τον αυξημένο αριθμό παρατηρητών πτηνών που επισκέπτονται το νησί. Θα έχω μια συνάντηση αργότερα αυτό το μήνα με την Thomas Cook για να συζητήσουμε την αντίδρασή τους στο ενδεχόμενο να χάσουν ένα σημαντικό ποσοστό της πελατειακής τους βάσης που επισκέπτονται τη Λέσβο. Τους έχω ενθαρρύνει να συζητήσουν το ζήτημα με τους ευρωπαίους ομολόγους τους οι οποίοι ομοίως θα χάσουν σημαντικό αριθμό πελατών.
Μπορεί οι τοπικοί άρχοντες και η ελληνική κυβέρνηση να διακινδυνεύσουν σοβαρά μια σημαντική μείωση του οικολογικού τουρισμού κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης; Είναι πρόθυμοι να αυξήσουν περαιτέρω την οικονομική εξαθλίωση των πολιτών τους από την επέκταση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε περιοχές όπως η Λέσβος, που έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει τη σημερινή κρίση; Γιατί να προκαλέσει το κλείσιμο ξενοδοχείων και ταβερνών και την αύξηση της ανεργίας στη «μικρή οικονομία» της Λέσβου;
Αν προχωρήσει η πρόταση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών τότε αναπόφευκτα η ζημία που θα προκληθεί στο φυσικό τοπίο της Λέσβου, στην άγρια ζωή και στην τοπική οικονομία θα είναι μη αναστρέψιμη.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Steve Dudley
Συγγραφέας, «Οδηγός Παρατήρησης Πτηνών στη Λέσβο»
Ιδιοκτήτης Lesvosbirding.com

Οι βουλευτές συγκυβέρνησης και Χρυσής Αυγής μπλοκάρουν τη σύγκληση της Επιτροπής Οικ.Υποθέσεων για την Αγροτική


Με επιτακτική πλέον την υποχρέωση της κυβέρνησης να έρθει στη Βουλή και να ενημερώσει τι γίνεται με τη σκανδαλώδη μεταβίβαση της Αγροτικής Τράπεζας στην Πειραιώς, έχει κατατεθεί αιτήμα για σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.
Πάντως, ο αρμόδιος για την πώληση – σκάνδαλο υπουργός Οικονομικών, Γ. Στουρνάρας, ενδέχεται και να αποφύγει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, καθώς ακόμη δεν έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών βουλευτών για να κληθεί στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ο κανονισμός της Βουλής ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει αίτημα από τα 2/5 των μελών της επιτροπής.
Εχουν συνυπογράψει μεχρι στιγμης μόνο οι 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, οι 3 βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων και οι 2 του ΚΚΕ.
Αντίθετα, οι 2 βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ., οι 6 του ΠΑΣΟΚ, οι 23 της Ν.Δ. και οι 3 της Χρυσής Αυγής, μπλόκαραν την διαδικασία.
Έτσι, έως τώρα, από τους 51 βουλευτές, τη σύγκληση της Επιτροπής έχουν ζητήσει οι 17 και χρειάζεται να υπογράψουν τουλάχιστον άλλοι δύο βουλευτές για να συμπληρωθούν τα 2/5.
Η Κ.Ο. της Χρυσής Αυγής δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τους λόγους που την έκαναν να συμπορευτεί με την κυβερνητική πλειοψηφία.

Σίγουρα οι λόγοι θα είναι πατριωτικοί.

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Πρόταση Ευθύνης.
Φίλοι μου,
επειδή βλέπω ότι η τριπίθαμη κυβέρνηση δυσκολεύεται να πάρει τα μέτρα μας νομίζω ότι έφτασε η ώρα , ως Έλληνες αλλά και υπεύθυνοι πολίτες, να στείλουμε μία επιστολή προτροπής και αποφασιστικότητας στους φιλάνθρωπους 3 αρχηγούς.
Την επιστολή μπορούμε να αναθέσουμε να συγγράψει μία πλειάδα πνευματικών ανθρώπων του τόπου μας, ενδεικτικά αναφέρω τους κους Μάρκαρη, Χειμωνά (με το σκουλαρίκι), Ρένο Χαραλαμπίδη,Πάσχο Μανδραβέλη και τις κες Αλ Σάλεχ, Σώτη Τριανταφύλλου και Αθηνά Κακούρη.Μια χιουμοριστική πινελιά μπορεί να προσθέσει ο ηθοποιός κος Αθερίδης και μια λαική ο βουλευτής κος Ανατολάκης.
Στην επιστολή θα τονίζουμε ότι η κυβέρνηση οφείλει να μας πάρει τα μέτρα για να σωθεί η χώρα.Να είναι αμείλικτη με το σπάταλο και πελατειακό κράτος (πλην σαλλα-γατα).
Μπορούμε επίσης να κάνουμε και πρόσθετες προτασεις:
πχ οι ΔΥ όχι μόνο να μην παίρνουμε το αντίδωρο Χριστουγέννων αλλά να πληρώνουμε ακέραιο το αντίστοιχο Δώρο των Ιδιωτικών υπαλλήλων ώστε να ανακουφισθούν οι εργοδότες τους που βογγούν από την ύφεση (το δώρο θα δίδεται εις χείρας εργοδότου δια την διανομήν)
Οι άνεργοι αυτοβούλως θα καταθέτουν το υπέρογκο επίδομα ανεργίας τους στο ΣΕΒ για επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε Ανάπτυξη ώστε να φάγωμεν όλοι με χρυσά κοχλιάρια.
Την περίθαλψη θα την αποποιηθούμε όλοι.Θα μετακομίσουμε στην Ικαρία που δεν αρρωσταίνουν ή στα Ζωνιανά που κι αν αρρωστήσουν δεν το καταλαβαίνουν απ τη ντάγκλα.
Οι συνταξιούχοι θα παίρνουν σύνταξη ανάλογα με το άν ο τελικός αριθμός ΑΦΜ τους λήγει σε μονό ή ζυγό αριθμό τους αντίστοιχους μονούς και ζυγούς μήνες αντιστοίχως.
Μπορούμε να στείλουμε και άλλες, στρατηγικού σχεδιασμού , προτάσεις με μόνο στόχο την Σωτηρίαν του ΈΘΝΟΥΣ(και του ιδιοκτήτη του)
Τί λέτε;

"Ο Συμβολαιογράφος" με την Υρώ Μανέ στον Πολυχώρο Citrus, 4/8 & 5/8 στον Κάμπο της Χίου


 

Το Σάββατο, 4 Αυγούστου και την Κυριακή, 5 Αυγούστου, στις 9 μμ, στην «Καλή Αυλή» του πολυχώρου Citrus, θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε την τραγική κωμωδία του Νίκου Βασιλειάδη «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ» με την Υρώ Μανέ, σε θεατρική διασκευή της Εμμανουέλας Αλεξίου και του Γιώργου Καραμίχου και σκηνοθεσία του Γιώργου Καραμίχου. Μία παράσταση, που μετά τη μεγάλη επιτυχία που έχει σημειώσει τα δύο τελευταία χρόνια σε θέατρα της Αθήνας, αποφάσισε να ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Μια παράσταση, απολογία και εξομολόγηση μαζί. Μια απλή πράξη Ερασμία. Μια γυναίκα με πάθος. Σε λάθος χώρο και λάθος χρόνο. Σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδος, η Ερασμία, μια χήρα εγκλωβισμένη σε ένα περίπτερο και στα ήθη της μικρής κοινωνίας, οδηγείται στην απουσία. Το τριχωτόν της παρειάς της υποδηλώνει τη θέρμη της, αλλά για την πολίχνη όπου ζει, μια χήρα είναι απλώς μια μεταχειρισμένη. Χωρίς δικαιώματα.  Αντίδοτο στη φαντασίωσή της, τα κολοκυθάκια. Και ο νοών…νοείτω.  Το κακό όμως δεν αργεί να γίνει. Ο πειρασμός εμφανίζεται. Και είναι κοντός, αλλά με προσόντα. Κι η Ερασμία πώς να πάει κόντρα στη λίμπιντο;

Θύτης και θύμα μαζί, επιθυμεί το απαγορευμένον. Κι όταν τολμά να το προκαλέσει, η τιμωρία άμεση. Ο λόγος είναι συμβόλαιο και το υπεσχημένον οφείλει να τηρηθεί.

ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΡΑΣΜΙΑΣ: Η ΥΡΩ ΜΑΝΕ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Θεατρική διασκευή:      Εμμανουέλα Αλεξίου- Γιώργος Καραμίχος
Σκηνοθεσία:                               Γιώργος Καραμίχος
Σχεδιασμός φωτισμών: Μιχάλης Μπούρης
Σκηνικά:                           Χριστίνα Κωστέα
Κοστούμια:                     Έλενα Παπανικολάου
Μουσική επιμέλεια:       Γιώργος Νανούρης
Τραγούδι παράστασης: Κώστας Λειβαδάς
Το τραγούδι ερμηνεύει η Υρώ Μανέ
Βοηθός Σκηνοθέτη :        Βιργινία Κυπριώτη
Φωτογραφία :                 George Alexandrakis
Art Work :                         Amarildo Topalis
Παραγωγός:                                Γιάννης Μακρίδης
Παραγωγή :                     TEXNIS

Είσοδος: 12 €
Σε οικογένειες, η είσοδος των παιδιών έως 14 ετών, είναι ελεύθερη.

Έκανε έναν Πακιστανό κινούμενο στόχο!


Έκανε έναν Πακιστανό κινούμενο στόχο!

«Κινούμενο  στόχο» αναζητούσε για να…  εξασκηθεί στη σκοποβολή ένας 22χρονος Έλληνας στη Σαντορίνη και τον βρήκε στο… πρόσωπο ενός άτυχου μετανάστη τον οποίο πυροβόλησε εν ψυχρώ με αεροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο κεφάλι!
Το απίστευτο  περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Καρτεράδο της Σαντορίνης, όταν έρευνα ο 23χρονος Πακιστανός μετανάστης δέχθηκε ξαφνικά το βλήμα του όπλου και αμέσως πλημμύρισε στο αίμα! Ο αλλοδαπός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και… συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν παράνομα στην χώρα, ενώ οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Θήρας ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο νεαρός  που παρίστανε τον «ελεύθερο  σκοπευτή» εντοπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες και παραδέχθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης του επικίνδυνου «παιχνιδιού. Μάλιστα, παρέδωσε στους αστυνομικούς το αεροβόλο όπλο και μια συσκευασία με 112 μεταλλικά βλήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με την οποία θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νάξου.

Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Πώς γίνονται οι ιδιωτικοποιήσεις οι καλές


του Άγγελου Τσέκερη
«Πείτε μας επιτέλους μια ιδιωτικοποίηση στην οποία δεν είστε αντίθετοι…»


Σχέδιο του Δημήτρη Μεγαλίδη (από το βιβλίο «Αλιβέρι», έκδ. της ΔΕΗ, 1950). Από το μπλογκ του πενταθέσιου δημοτικού σχολείου Αγίου Ιωάννη Αλιβερίου (dim-ag-ioann.eyv.sch.gr).
Στην πολυκατοικία μας αποφασίσαμε να αναμετρηθούμε με τις μεγάλες ιστορικές προκλήσεις και να ιδιωτικοποιήσουμε τον ανελκυστήρα.
Τις εποχές που ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας, ο ανελκυστήρας ήταν δημόσιο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν τζάμπα. Τον πληρώναμε κάθε μήνα στα κοινόχρηστα, για να βγουν τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης. Ο διαχειριστής, ο κ. Πουρνάρας, μας άνοιξε τα μάτια. Η παραχώρηση της λειτουργίας του ανελκυστήρα σε ιδιώτες ήταν μια συμφέρουσα αναπτυξιακή πρόταση. Θα μας γλύτωνε από μια μέση μηνιαία επιβάρυνση της τάξης των 20 ευρώ ανά διαμέρισμα, που αντιστοιχεί σε τρία πακέτα μακαρόνια, δύο μπουκάλια γάλα και μια κάρτα κινητής τηλεφωνίας για κάθε οικογένεια. Ταυτόχρονα θα καλύπταμε το έλλειμμα της πολυκατοικίας, δημιουργημένο από αντιπαραγωγικές καταστάσεις του παρελθόντος, από τις οποίες βασικός ωφελημένος ήταν ο ίδιος ο κ. Πουρνάρας.
Στην επικύρωση της απόφασης συνέβαλλε και η καλοπροαίρετη αδιαφορία των ενοίκων. Ούτε η μείωση του ελλείμματος, ούτε η προοπτική να γλυτώνουμε κάνα εικοσάρικο από τα κοινόχρηστα μας δυσαρεστούσε. Έτσι η ιδιωτικοποίηση προχώρησε με ελάχιστες αντιδράσεις. Για να γίνει μάλιστα ανταγωνιστικός ο ανελκυστήρας, και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, αποφασίσαμε να εκχωρήσουμε μόνο τη λειτουργία και να κρατήσουμε υπό δημόσιο έλεγχο τη συντήρηση.
Αποτίμηση της ιδιωτικοποίησης
 Μετά λύπης μας είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχτούμε ότι η ιδιωτικοποίηση του ανελκυστήρα δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής[1] τα αναμενόμενα οφέλη. Τα ελλείμματα της πολυκατοικίας παραμένουν αμετάβλητα.[2] Αυτό αποδίδεται μάλλον στους εξής λόγους:
α) Λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης, το τίμημα εξαγοράς ήταν αρκετά χαμηλότερο από το προσδοκώμενο.
β) Ένα μέρος του τιμήματος πήγε ως νόμιμη προμήθεια στην εταιρεία η οποία εκδίδει τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας μας, και η οποία ανέλαβε να διεκπεραιώσει όλες τις σχετικές διαδικασίες την πώλησης. Δηλαδή την αποτίμηση της αξίας του ανελκυστήρα, την προσέλκυση των επενδυτών, την αξιολόγηση των προσφορών και την κατάρτιση της σύμβασης. Α, σημειωτέον ότι αυτή η εταιρεία αγόρασε κιόλας τον ανελκυστήρα, μέσω μιας θυγατρικής την οποία συνέστησε γι αυτόν ακριβώς τον σκοπό.
γ) Ένα άλλο ποσόν από το τίμημα, δαπανήθηκε για την ανακαίνιση του διαμερίσματος του κ. Πουρνάρα. Ο ίδιος, όταν τον κάναμε τσακωτό, ισχυρίστηκε ότι η ανακαίνιση ήταν εκτός της συμφωνίας αγοράς, ένα συμβολικό δώρο του επενδυτή για την επικύρωση των σχέσεων καλής συνεργασίας. Κάποιοι του επεσήμαναν ότι θα μπορούσε να αρνηθεί την προσφορά και να ζητήσει να συνυπολογιστεί το κόστος στο τελικό ποσόν της πώλησης, αλλά ο κ. Πουρνάρας τους συνέστησε σε πολύ αυστηρό ύφος να μην είναι αυθάδεις και αλαζονικοί.
δ) Ένα άλλο μέρος του τιμήματος συμψηφίστηκε με το «Έργο καθαρισμού της δεξαμενής καυσίμου», το οποίο βάσει της σύμβασης που υπογράψαμε ανέλαβε χωρίς διαγωνισμό ο ίδιος ο επενδυτής. Ήταν κραυγαλέα υπερκοστολογημένο, αν και οι δύο συμπαθέστατοι μαροκινοί εργαζόμενοι που το εκτέλεσαν, πληρώνονται 15 ευρώ ημερομίσθιο (και οι δύο μαζί) με μπλοκάκι από το ΤΕΒΕ.
ε) Με την ίδια ακριβώς λογική, ένα κομμάτι της αξίας του ανελκυστήρα θα καταβληθεί από τον επενδυτή υπό μορφή πρόσθετων υπηρεσιών προς την πολυκατοικία, όπως η μετακίνηση δύο φίκων στην είσοδο, και η τοποθέτηση πινακίδας αποτροπής για τους διανομείς διαφημιστικού υλικού.[3]Προβλέπεται επίσης η διοργάνωση σεμιναρίων για τους ενοίκους με θέμα την διαφάνεια, στο πρότυπο του εξωδικαστικού συμβιβασμού του ελληνικού κράτους με την Siemens.
στ) Το υπόλοιπο ποσόν θα καταβληθεί σε δόσεις εντός της επόμενης εξαετίας, φυσικά με ρήτρα κερδοφορίας, δηλαδή εφ’ όσον ο επενδυτής έχει βγάλει από την χρήση του ανελκυστήρα τα χρήματα με τα οποία θα μας πληρώσει. Το ποσόν θα αποδίδεται με βάση τα καθαρά και όχι τα ακαθάριστα κέρδη, δηλαδή αφού ο επενδυτής εξαφανίσει λογιστικά μερικά από τα χρήματα που βγάζει, παρουσιάζοντάς τα ως έξοδα σε ψεύτικες ενδοομιλικές συναλλαγές. Εδώ ακολουθήθηκε το επιτυχημένο παράδειγμα της Αττικής Οδού.
Οι κοινωνικές επιπτώσεις
Με την υπογραφή της σύμβασης, η εταιρεία ανέλαβε αμέσως την λειτουργία του ανελκυστήρα, και έβαλε εισιτήριο. Το ύψος του κομίστρου καθορίστηκε με κοινωνικά κριτήρια, και συγκεκριμένα με την ζωτική κοινωνική ανάγκη του επενδυτή για γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
Από την πλευρά του ο κ. Πουρνάρας ανακοίνωσε ότι «είχαμε απόκλιση από την αρχική πρόβλεψη για την πορεία των ελλειμμάτων», και δεδομένου μάλιστα ότι απολαμβάναμε τα χαμηλότερα κοινόχρηστα στην γειτονιά,[4] έπρεπε να δείξουμε υπευθυνότητα. Έτσι, στη θέση του κόστους λειτουργίας του ασανσέρ, που είχε φύγει από τα κοινόχρηστα (αλλά όχι από εμάς), θα πληρώναμε 15 ευρώ το μήνα ως «εισφορά αλληλεγγύης».[5] Εξακολουθούσαμε φυσικά να καταβάλλουμε και τα έξοδα συντήρησης, τα οποία είχαν εξαιρεθεί από την ιδιωτικοποίηση, και τα οποία για κάποιον λόγο έδειχναν ανησυχητικές τάσεις υπερτιμολόγησης εν σχέσει με την προηγούμενη περίοδο. Πιθανώς επειδή, βάσει της σύμβασης, τη συντήρηση μας την έκανε πλέον ο επενδυτής, σε φιλική (γι’ αυτόν) τιμή.
Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα. Εκτός φυσικά από αυτούς που δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
Ως απάντηση, η εταιρεία ανέβασε το κόμιστρο[6] προκειμένου να κρατήσει ψηλά τα περιθώρια κέρδους. Αυτό όμως δημιούργησε νέα μείωση στη ζήτηση.
Τότε ο κ. Πουρνάρας εμφανίστηκε πολύ ανήσυχος. Η ύφεση έδειχνε επικίνδυνα τα δόντια της. Αν η εταιρεία δεν εισέπραττε, δεν θα μπορούσε να πληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι της πολυκατοικίας, και όλο το σύστημα θα κινδύνευε να καταρρεύσει.[7] Η βρώμα θα μας καταλάμβανε, το ρεύμα στους διαδρόμους θα κοβόταν, τα σπασμένα τζάμια δεν θα μπορούσαν να αντικατασταθούν, και άστεγοι θα τρύπωναν στα υπόγειά μας. Για αυτό, ο κ. Πουρνάρας ήταν αναγκασμένος να προχωρήσει σε έναν επώδυνο αλλά αναγκαίο μέτρο: να βάλει διόδια και στις σκάλες, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα ελλείμματα. Οι σταθμοί πληρωμής τοποθετήθηκαν ανά όροφο, και την διαχείριση του συστήματος ανάλαβε μια εταιρεία η οποία… (ναι, ναι, έχετε μπει εντελώς στο νόημα).
Η απόφαση του κ Πουρνάρα χαιρετήθηκε ως μέτρο ευθύνης, που γρήγορα θα αναζωογονούσε την επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό. Πράγματι, βρίσκοντας διόδια στο κλιμακοστάσιο, αρκετός κόσμος στράφηκε ξανά, έστω και βρίζοντας, στη χρήση του ανελκυστήρα. Τότε η ιδιοκτήτρια εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση του κομίστρου, λόγω εκτίναξης του κόστους λειτουργίας, της γενικευμένης ανασφάλειας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές κλπ. Λίγες μέρες αργότερα πληροφορηθήκαμε ότι τα διόδια στις σκάλες συμπαρασύρονται από τις «διακυμάνσεις»[8] του εισιτηρίου στο ασανσέρ, προκειμένου να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Δηλαδή αυξήθηκαν επίσης. Όταν κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, ο κ. Πουρνάρας, τους είπε σε αυστηρό ύφος να πάνε στη Βόρεια Κορέα.
Προοπτικές
 Τώρα δεν έχουμε δωρεάν τρόπο να φτάσουμε μέχρι την πόρτα μας. Αυτά που πληρώναμε έχουν αυξηθεί στο τριπλάσιο και θα συνεχίσουν να αυξάνονται εσαεί. Αλλά όπως λέει και η κυρία Αναγνώστου δίπλα, τουλάχιστον έχει ησυχάσει το κεφάλι μας από το κοριτσάκι του 4ου, που του άρεσε να χοροπηδάει και να φωνάζει στον θάλαμο του ασανσέρ, και να μελετά την αντήχηση στο φρεάτιο σηκώνοντας στο πόδι την πολυκατοικία. Τέλος πια με τις βολεμένες συντεχνίες. Μια νέα εποχή έχει αρχίσει.

[1] Εδώ το «μέχρι στιγμής» υπονοεί ότι η ιδιωτικοποίηση μπορεί να αποδώσει στο μέλλον.
[2] Το τρίτο πρόσωπο υπαινίσσεται ότι η ιδιωτικοποίηση «δεν απέδωσε» και τα ελλείμματα «παραμένουν αμετάβλητα» εξαιτίας κάποιας προσωπικής τους παραξενιάς.
[3] Σε πολύ αυστηρό ύφος και υπερσύγχρονης τεχνολογίας, από εκτυπωτή laser.
[4] Συγκριμένα στοιχεία δεν παρατέθηκαν, αλλά όλοι νοιώσαμε ένοχοι.
[5] Δεν πρόκειται για αλληλεγγύη σε κάποιον, αλλά για έναν όρο που κάνει πιο ελκυστικό το χαράτσι. Μια «εισφορά δυσκοιλιότητας» στο ίδιο ύψος, θα προκαλούσε μεγαλύτερες αντιδράσεις.
[6] Το παράδοξο είναι ότι με βάση τα ιερά κείμενα του νεοφιλελευθερισμού, η μείωση της ζήτησης θα έπρεπε κανονικά να ρίξει την τιμή, όπως διαπίστωσε εργαστηριακά ο Μίλτον Φρίντμαν, μελετώντας δύο απολύτως ισοδύναμους παγωτατζήδες σε απολύτως ουδέτερο περιβάλλον.
[7] Η λήψη έκτακτων μέτρων από τον διαχειριστή βασίστηκε σε στοιχεία από έκθεση αξιολόγησης, που εκπονήθηκε με έξοδα της πολυκατοικίας, από ανεξάρτητη εταιρεία, συμφερόντων ξέρετε ποιανού.
[8] Το λέμε «διακυμάνσεις του εισιτηρίου», ώστε να δημιουργεί την εντύπωση ότι το εισιτήριο μπορεί κάποτε και να μειωθεί.

Ο θάνατος του Τόπου, το τέλος ενός λαού.«…και ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ
(Άξιον Εστί, Οδυσσέας Ελύτης )

Χιλιάδες χρόνια ζει αυτός ο Τόπος.
Ο Τόπος που ξεκινά απ΄το Λιβυκό , χαϊδεύει τα παράλια της Μικρασίας, ανηφορίζει στα ποτάμια της Θράκης, τα δασωμένα βουνά της Μακεδονίας, περνά απ΄τα κακοτράχαλα όρη της Ηπείρου και αναπαύεται στα πράσινα νησιά του Ιονίου.
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και δεκάδες λαοί πέρασαν απ΄ αυτόν και έζησαν επάνω και μαζί του.
Πελασγοί και Ίωνες, Δωριείς και Μακεδόνες, Ρωμαίοι και Αλαμανοί , Σλάβοι, Βούλγαροι και Αλβανοί, Γενουάτες και Ενετοί, Τούρκοι και Γραικοί, και σήμερα κι άλλοι ..κι άλλοι.
Όλοι ενώθηκαν , ζυμώθηκαν κι έγιναν ένας λαός με μια συνείδηση, την συνείδηση που τους δίδαξε ο Τόπος.
Δεν γέννησε η Ιστορία την Συνείδηση του λαού.
Ούτε η Γλώσσα .Ούτε η Θρησκεία.
Ο Τόπος τα γέννησε όλα .
Η θάλασσα γέννησε την κελαρυστή χροιά της γλώσσας, η σκληρή πέτρα τη λιτότητα της, κι οι αποχρώσεις του φωτός κάτω απ’  τον σκληρό ήλιο γέννησαν τον πλούτο της.
Η Ιστορία είναι η ιστορία της γης, των βουνών, της θάλασσας, του αμπελιού και της ελιάς, του καραβιού κι όσων ζήσανε μαζί τους.
Ο Τόπος πήρε τον Χριστιανισμό και τον έκανε δικό του. Οι μαλακές κορυφογραμμές των βουνών δεν επιτρέπουν κτηνώδεις τιμωρίες, η ζώσα θάλασσα δεν αφήνει πολλά περιθώρια για άλλες ζωές ,το λιτό τοπίο μετέτρεψε την αναμονή ενός Παραδείσου σε απλή χαρά της καθημερινής ζωής. Ο Τόπος πήρε τον Άη Λιά και τον έκανε ένα με τον Ήλιο κι ανέβασε τα εκκλησάκια του πάνω στα βουνά εκεί που λατρεύανε το Φώς και οι Αρχαίοι.
Η Θάλασσα δεν θα μπορούσε να λέγεται αλλιώς εδώ,«παρά θίν' αλός» μέσα στους αιώνες όμοια κι απαράλλακτα, το ακούς κι εσύ αν αφουγκραστείς το μουρμουρητό της , έτσι με λένε, σου λέει η ίδια.

«Ο τόπος μας είναι κλειστός, όλο βουνά που έχουν σκεπή το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα »(Γιώργος Σεφέρης)

Στον τόπο αυτό έζησαν πάντα οι άνθρωποι δεμένοι με το τοπίο.
Μικρό, κλειστό, λιτό έμαθε τους ανθρώπους το Μέτρο, το τόσο – όσο, τη σκληρή δουλειά και το γλέντι της μικρής ζωής μας.
Το σεβασμό στον διπλανό που χωρίς αυτόν η σκληρή γη δεν κάρπιζε , τα βουνά κι η θάλασσα δεν τιθασεύονται .
Με κόπο προφύλαξε και καλλιέργησε το λίγο χώμα, αγάλματα της γης οι ξερολιθιές που κρατούν το χώμα στα νησιά του Αιγαίου, έργο τέχνης στη Φολέγανδρο το κυκλικό τοιχίο που σήκωνε όσο ψήλωνε και το δέντρο για να το προστατεύει, γύρω απ΄την μια την πολύτιμη λεμονιά , την σπάνια και μοναδική.
Σαν θησαυρό φύλαξε το νερό, το λίγο το απαραίτητο για τη ζωή.
Την ελιά, το αμπέλι του από πάππου προς πάππον οι εντολές να φυλαχτούν κληρονομιά των παιδιών και των παιδιών των παιδιών τους.
Μάθανε οι άνθρωποι που ζήσαν εδώ , στη γη και τα νησιά που αγκαλιάζουν το Αιγαίο , ότι το Λίγο είναι ο Πλούτος.
Τα έργα τους όλα με Μέτρο και ενταγμένα στο μέγεθος του τοπίου, Μύλοι, Βίγλες, Κάστρα όλα εναρμονισμένα με το μέγεθος του τόπου, χωρίς υπερβολή και όγκο.
Η συνείδηση τους κοινή με του Τόπου τους .Και η ζωή του, ζωή τους.
Γι αυτό τον προστάτευαν με το αίμα τους. Αυτή ήταν η εθνική τους συνείδηση. Η συνείδηση ότι αποτελούν κομμάτι του κόσμου που τους περιβάλλει και αν πεθάνει , χαθεί ο κόσμος , θα χαθούν κι αυτοί.
Για τον Τόπο, το χώμα , τη θάλασσα μιλά ο Σολωμός στους Ελεύθερους Πολιορκημένους, για τον ήλιο και τη θάλασσα  κι ο Ανδρέας Κάλβος  στο Εις Αγαρηνούς.
Γι αυτό ο Αισχύλος όταν στους Πέρσες έγραφε «Ίτε παίδες  Ελλήνων ελευθερούτε…θήκας προγόνων…» δεν μιλούσε για τα κόκκαλα των νεκρών προγόνων αλλά για τους τάφους τους στη γή. Γι΄ αυτή τη γη μιλούσε πρώτιστα.

«Πώς έγινε και μ’ ένα πέτρινο χέρι συγυρίσαμε (σημ: ειρωνικά, εννοεί καταστρέψαμε) το σπίτι μας και τη ζωή μας  ; »(Ο τόπος μας, Γιάννης Ρίτσος)

Αν κόψεις το αόρατο νήμα που συνδέει έναν άνθρωπο με τον τόπο τον καθιστάς Άπατρι και χωρίς συνείδηση εθνική.
Μετά τον πόλεμο το προσπάθησαν πολλές φορές οι κυβερνώντες που ποτέ δεν έχουν συνείδηση έτσι κι αλλιώς κανενός τύπου, όσο για Μέτρο καμία επαφή.
Ξερίζωσαν τους ανθρώπους , τους στρίμωξαν στις πόλεις που φτιάχτηκαν άναρχα χωρίς να ταιριάζουν στο αρχέγονο τοπίο, το ρήμαξαν, το κατέστρεψαν .
Πρώτη καταστράφηκε η «λεπτόγεως» Αττική .Κατέστρεψαν ακόμα και το κλίμα και το Αττικό φώς.
Η ταφόπλακα της καταστροφής έπεσε όταν τσιμέντωσαν τη γη της Μεσογαίας , μάννα τροφής από αιώνες για τον τόπο. Ξερίζωσαν τα αμπέλια, αρχέγονα, ποικιλίες που έπιναν στα Συμπόσια, αυτοί που κάποιοι υπερφίαλα αποκαλούν Προγόνους τους.
Κόψανε τις ελιές, πάνε τα περβόλια για να  φτιάξουμε υπερσύγχρονο αεροδρόμιο.
Ελάχιστοι μίλησαν τότε για το φονικό.
Δεν μίλησαν γιατί τα παιδιά αυτών που με το ζόρι ήρθαν στην μεγάλη πόλη είχαν χάσει πια το νήμα.
Η τελευταία γενιά που το είχε ακόμα , αόρατο σχεδόν αλλά το είχε , ήταν εκείνη η γενιά που το καλοκαίρι πήγαινε «παραθέριση» και δεν είχε εισαχθεί η λέξη «διακοπές» ακόμα.
Η παραθέριση έδινε την αίσθηση ότι η επιστροφή το καλοκαίρι στην επαρχία αποτελεί τμήμα ενός κύκλου ζωής, παραθέριση σήμαινε ξεκαλοκαίριασμα, όπως οι βοσκοί μετακινούν τα κοπάδια τους το καλοκαίρι για δροσιά.
Το νήμα υπήρχε ακόμα κι οι άνθρωποι επέστρεφαν για να ζήσουν μαζί με τον Τόπο κι όχι όπως έγινε μετά με τις «διακοπές» που υποδηλώνουν όπως λέει κι η λέξη, κάτι που σταματά τη φυσιολογική ροή της ζωής, κάτι έκτακτο. Έτσι αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι  την επιστροφή στη Φύση. Όχι σαν μυσταγωγική επανασύνδεση με τον Τόπο, όχι ένταξη στους ρυθμούς του τοπίου αλλά μεταφορά των ρυθμών της πόλης αλλού, σε άλλο πιο εξωτικό ντεκόρ.
Δεν έχουν πατρίδα οι άνθρωποι της μεγάλης πόλης γιατί δεν έχουν Τόπο.
Τόπος τους είναι το χρήμα, τόσο παροδικό.
Έωλοι στέκονται χωρίς ρίζες, συνείδηση και ερείσματα.
Σαν τον μυθολογικό Γίγαντα Ανταίο που όταν δεν πατούσε στη γη έχανε τη δύναμη του- τι θαυμάσια παραβολή για τη δύναμη της Γης- έτσι κι οι σύγχρονοι άνθρωποι.
Χωρίς Γη , χωρίς Πατρίδα, διεθνιστές.
Μα για να είσαι κοσμοπολίτης δεν πρέπει να είσαι πρώτα πολίτης του τόπου σου ;
Να έχεις δλδ την ικανότητα να αναπτύσσεις με τον Τόπο αυτή τη ζωογόνα σύνδεση;
Γι΄αυτό ήταν θαυμαστοί οι κοσμοπολίτες , γιατί είχαν την ικανότητα , μην ξεχνώντας τον δικό τους τόπο να δένονται με αόρατο νήμα με κάθε τόπο που πατούσαν.
Πώς σήμερα να δεθεί κάποιος που δεν ξέρει να βρει το νήμα και το περιφρονεί κι από πάνω;

«…Όμως ο τόπος που τον πελεκούν και που τον καίνε σαν το πεύκο, και τον βλέπεις….στάζει τη μέρα, στάζει στον ύπνο μνησιπήμων πόνος.» (Τελευταίος Σταθμός, Γ.Σεφέρης)

Ο Τόπος που έζησε αλώβητος χιλιάδες χρόνια τεμαχίζεται πάνω σε τραπέζια υπουργών, κομμάτια του μοιράζονται σε επενδυτές για κάθε χρήση, χωρίς Μέτρο , χωρίς Αιδώ, τα Βουνά θα γεμίσουν γιγάντιους πυλώνες, η Θάλασσα από εξέδρες εξορύξεων , η Γη θα σταματήσει να γεννά ζωή και θα παράγει ενέργεια από πάνελς.
Κανείς δεν τον πονά τον Τόπο;
Κανείς δεν νιώθει το βιασμό που θα είναι και το τέλος της ζωής που εδώ ανθίζει χιλιάδες χρόνια;
Λίγοι, ελάχιστοι το νιώθουν, εκείνοι που κρατούν ακόμα το αόρατο νήμα της καρδιάς και του μυαλού τους δεμένο με το τοπίο.
Λίγοι καταλαβαίνουν ότι δεν ζει λαός χωρίς τη γή και τη θάλασσα , τα βουνά και τις πεδιάδες του.
Αυτοί είναι οι τελευταίοι που έχουν ακόμα πατριωτική συνείδηση.
Αυτοί θα είναι κι οι τελευταίοι που χωρίς να ουρλιάζουν για αίμα και γονίδιο ελληνικό, χωρίς να ανεμίζουν γαλανόλευκες, αυτοί θα δώσουν την τελευταία μάχη για να σωθεί ο τόπος κι η πατρίδα.
Αυτοί νιώθουν την πατρίδα και τον τόπο σπίτι τους κι αυτοί θα βγούν μπροστά.
Μόνοι τους πιθανόν και λιδωρούμενοι ως εθνικιστές και υπανάπτυκτοι.
Αυτοί .
Οι εραστές του Μέτρου και του Λιτού.

«Νυν η ταπείνωση των Θεών
Νυν η σποδός του Ανθρώπου

Νυν Νυν το μηδέν

και ΑΙΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ !»


Σοφία Λαμπίκη
28/7/2012

Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ "ΚΑΛΗ" ΑΤΕ ΣΤΗΝ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ!


Η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ αποφάσισε Παρασκευή το βράδυ να ιδιωτικοποιηθεί και μάλιστα, με θεοσκότεινες διαδικασίεςκαι με όργανα τους εγκάθετους της Τράπεζας Ελλάδας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να ανακοινώσει το διαχωρισμό τηςιστορικής Αγροτικής Τράπεζας σε "καλή" και "κακή" και να χαρίσει κυριολεκτικά την πρώτη, ως μέγα-φιλέτο, στα γνωστά συμφέροντα που κυριαρχούν στην Τράπεζα Πειραιώς.
Στην ουσία έχουμε να κάνουμε με ένα πελώριο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σκάνδαλο του αιώνα, το οποίο συντελέσθη στο σκοτάδι και στο παρασκήνιο.
Στην πραγματικότητα οι σκοτεινές αυτές διαδικασίες εκχώρησης της δημόσιας Αγροτικής Τράπεζας θα έπρεπε να καταγραφούν ως σύγχρονο Ιουλιανό οικονομικό-πολιτικό πραξικόπημα.
ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ!
Οι συνοπτικές ανακοινώσεις της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ),της Τράπεζας Πειραιώς και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που έκαναν γνωστές τις εξελίξεις για την, έτσι και αλλιώς, απαράδεκτη ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ, δεν αναφέρουν τίποτα για τα κριτήρια και τις διαδικασίες που έγινε ο διαχωρισμός σε "υγιές" και "μη-υγιές" κομμάτι της ΑΤΕ και ακόμα χειρότερα οι σχετικές ανακοινώσεις δεν λένε απολύτως τίποτα για το πώς και με ποιές διαδικασίες έγινε η επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς ούτε από ποιούς και με ποιά κριτήρια έγινε η επιλογή.
Ακόμα χειρότερα, οι σχετικές ανακοινώσεις δεν αναφέρουν ούτε λέξη για το πώς θα γίνει η μεταβίβαση, αν υπάρχει εξαγορά και ποιό είναι το τίμημα ή αν υπάρχει ανταλλαγή μετοχών και σε ποιά βάση!!!
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗΜΑ!
Σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορες σκόρπιες πηγές η Τράπεζα Πειραιώς θα ενσωματώσει την"καλή" ΑΤΕ χωρίς τίμημα(!), με δύο λόγια χωρίς να καταβάλει ούτε ένα ευρώ!
Το μόνο που φέρεται ότι θα πληρώσει η Τρ.Πειραιώς, σύμφωνα με πληροφορίες που χρειάζονται διασταύρωση, είναι αποζημιώσεις στους εργαζόμενους της ΑΤΕ ύψους, περίπου, 100εκ. ευρώ, για τη λήξη της άδειας της Τράπεζας, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη των χιλιάδων μικρομετόχων της ΑΤΕ, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα λεφτά τους.
Αυτήν την ώρα χρειάζεται να δοθούν αμέσως στη δημοσιότητα όλες οι σχετικές πράξεις μεταβίβασης, προκειμένου να χυθεί άπλετο φως και να αποκαλυφθούν οι βρώμικες μεθοδεύσεις.  
Κύκλοι γνωρίζοντες απ'αυτές τις μεταβιβάσεις τόνιζαν ότι τέτοιου είδους μεταβιβάση, την οποία όλως περιέργως η Τράπεζα Πειραιώς χαρακτηρίζει "απορρόφηση", διεκδικούν το βραβείο Γκίνες σκοτεινής συναλλαγής , που δεν θα μπορουσε να συντελεστεί ούτε σε χώρα "μπανανία" και παράδεισο για "off-shore" εταιρείες.
ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ!
Αν η εκχώρηση της "καλής" ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς δεν ματαιωθεί, κινδυνεύει άμεσα όλη, σχεδόν, ηαγροτική γη, που είναι υποθηκευμένη κάτω από ειδικούς προνομιακούς όρους στην ΑΤΕ, ενώ κινδυνεύει άμεσα και το μέλλον της εναπομείνασας αγροτικής οικονομίας και αγροτικής παραγωγής, πράγματα που συνιστούν μέγα εθνικό κεφάλαιο!
Ειδικότερα από το ξεπούλημα της ΑΤΕ κινδυνεύουν άμεσα όχι μόνο δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες αγρότες και η γη τους αλλά και χιλιάδες μικρομεσαίες συνεταιριστικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, αλιευτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας, αφήνοντας στο δρόμο πολλές χιλιάδες εργαζόμενους.

                     ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ!
 Την ίδια ώρα στον "αέρα" μένουν όλοι οι εργαζόμενοι στην ΑΤΕ. Και μένουν στον "αέρα" διότι η σχετική ανακοίνωση για τη συνέχιση της απασχόλησής τους στην Τρ.Πειραιώς δεν έχει καμμιά αξιοπιστία, ενώ αυτή η ανακοίνωση δεν λέει απολύτως τίποτα για το είδος των εργασιακών σχέσεων και τωναπολαβών των εργαζομένων στην ΑΤΕ.
Ειδικά ως προς το τελευταίο, κύκλοι της Τράπεζας Πειραιώς έλεγαν ότι αφού ανακαλείται η άδεια της ΑΤΕ, λύνονται, κατά το νέο νομοθετικό πλαίσιο που τροποποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, αυτόματα οι υφιστάμενες Συμβάσεις Εργασίας και θα χρειασθεί η υπογραφή νέων συμβάσεων, πράγμα που δείχνει τις βρώμικες προθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς για μισθούς ξεφτίλας!
Την ίδια ώρα όλες οι τεράστιας σημασίας και αξίας θυγατρικές και συνδεδεμένες με την ΑΤΕσυνεταιριστικές επιχειρήσεις όπως η ΔΩΔΩΝΗ, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης , η ΣΕΚΑΠ κλπ οδεύουν για ξεπούλημα ή για κλείσιμο στο αμαρτωλό Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας, με τους εργαζόμενους στο δρόμο και τους παραγωγούς στον "αέρα"!
ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ!
Μόνο ειρωνικά σχόλια, προκαλεί, επίσης, η ανακοίνωση περί απορρόφησης της ΑΤΕ από τηνΤράπεζα Πειραιώς, ενώ ακριβώς το αντίστροφο θα έπρεπε να συμβεί. Πολύ περισσότερο, μάλιστα, όταν αυτή η απορρόφηση γίνεται με δάνεια του "χρεοκοπημένου" ελληνικού δημοσίου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη διάσωση-ανακεφαλαιοποίηση των ιδιωτών μεγαλομετόχων τηςΤρ.ΠειραιώςΑίσχος!
Στην πραγματικότητα η «κακή» ΑΤΕ με τα αρνητικά κεφάλαια και τα επισφαλή δάνεια θα κοστίσει στο Δημόσιο πάνω από 7 δις, ενώ η «καλή» ΑΤΕ που θα κατευθυνθεί στην Τρ. Πειραιώς θα χρηματοδοτηθεί επιπλέον από το ΤΕΚΕ (μέσω δανείου που θα λάβει από το ΤΧΣ!) με περίπου 7 δις, ενώ, ταυτόχρονα, η «καλή» ΑΤΕ επιπροσθέτως θα ανακεφαλαιοποιηθεί στο πλαίσιο του ομίλου της Τρ. Πειραιώς. Τοσκάνδαλο δεν έχει προηγούμενο!
Έτσι, με λεφτά των φορολογουμένων όχι μόνο θα διασωθούν οι μέτοχοι της Τρ.Πειραιώς αλλά και θα"απορροφήσουν" την στρατηγική δημόσια ΑΤΕ, η οποία σκανδαλωδώς εξαιρέθηκε τηςανακεφαλαίωσης! Όμορφος κόσμος...
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ DEAL ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ!
Πέραν αυτών, το δώρο της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς είναι μόνο ένα μέρος του μεγάλου deal που συνομολογήθηκε στο χώρο των τραπεζών  και περιλαμβάνει διάφορες κινήσεις για να παραμείνουν μόνοδυόμισυ τράπεζες στον ελληνικό χώρο, ολιγοπωλώντας και καθιστώντας πολύ πιο αντιδραστική και κερδοσκοπική την τραπεζική αγορά, η οποία σε δεύτερη φάση θα παραδοθεί πλήρως στο πολυεθνικότραπεζικό κεφάλαιο!
Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα και δεν διαθέτει καμμιά νομιμοποίηση για να ιδιωτικοποιήσει και πολύ περισσότερο για να δωρήσει την ΑΤΕ!
Δεν είναι δυνατόν ο Στουρνάρας να απορρίπτει το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων  να συγκαλέσει την αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για τις εξελίξεις στην ΑΤΕ.
Ο Α.Σαμαράς οφείλει να έλθει στη Βουλή τη Δευτέρα και να συγκληθεί η Ολομέλειά της για να δώσει εξηγήσεις και για να ακουστεί η φωνή της αντιπολίτευσης.
Μην φωνάζετε!
Είναι απλό! Στις αγροτικές εκτάσεις θα εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά η Πειραιώς που είναι κι ο επενδυτικός τομέας της.
Τί είπατε; 
Θα ψοφήσουμε της πείνας χωρίς αγροτική παραγωγή;;;
ΨΟΦΗΣΤΕ