Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Η Απόφαση του Π.Σ. για ΡΟΚΑ ΙΜΠΕΡΝΤΡΟΛΑ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 14
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε) συνολικής ισχύος 706 MW , στις νήσους Λήμνο, Λέσβο και Χίο, και ηλεκτρική διασύνδεση τους στο ηπειρωτικό σύστημα .

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
        1)     Σταύρος            ΔΗΜΗΡΟΥΔΗΣ                    Πρόεδρος      Π.Σ.

2)       Πολυκράτης      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ           Αντιπρόεδρος Π.Σ.

3)       Μυρσίνη             ΚΑΝΛΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ Γραμματέας Π.Σ.

4)       Παναγιώτης       ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ                                    Μέλος Π.Σ.

5)       Χρήστος             ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                            =/=

6)       Γεώργιος            ΦΛΩΡΟΣ                                                  =/=

7)       Θεολόγος           ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ                                          =/=

8)       Θεόδωρος          ΒΟΥΝΑΤΣΗΣ                                          =/=

9)       Γεώργιος            ΚΟΥΝΑΚΑΣ                                            =/=

10)   Αντώνιος            ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ                                           =/=

11)   Σωτήρης             ΚΑΡΔΑΡΑΣ                                              =/=

12)   Σάββας               ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ                                          =/=

13)   Ιωάννης              ΣΙΑΧΟΣ                                                    =/=

14)   Αποστολία          ΛΥΚΟΥ                                                      =/=

15)   Εμμανουήλ         ΚΡΑΚΑΡΗΣ                                             =/=

16)   Γεώργιος            ΜΕΡΟΥΣΗΣ                                            =/=

17)   Αγγελική             ΜΟΝΙΑΡΟΥ-ΣΑΡΡΗ                             =/=

18)   Γεώργιος            ΒΑΣΙΛΗΣ                           =/=

19)   Κωνσταντίνος   ΣΤΟΥΠΟΣ                         =/=

20)   Νικόλαος            ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ                    =/=

21)   Αλέξανδρος       ΛΥΜΠΕΡΗΣ                      =/=

22)   Νικόλαος            ΜΑΡΚΟΥ                            =/=

23)   Νικόλαος            ΕΛΕΝΗΣ                             =/=

24)   Θεόδωρος          ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ                  =/=

25)   Ευστράτιος        ΤΖΙΜΗΣ                             =/=

26)   Παναγιώτης       ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ               =/=

27)   Σταμάτιος          ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ                =/=

28)   Ιωάννης              ΜΑΛΑΦΗΣ                        =/=

29)   Ευστράτιος        ΚΟΡΑΚΑΣ                          =/=

30)   Σταμάτιος          ΦΙΛΙΠΠΗΣ                        =/=

31)   Βασίλειος           ΤΕΝΤΟΜΑΣ                      =/=

32)   Ηλίας                   ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ                       =/=

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1)Καλλιόπη                      ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ            2)Ευάγγελος        ΓΙΑΡΜΑΔΟΥΡΟΣ

3)Εμμανουήλ                   ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ                             4) Νικόλαος         ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ

5)Παύλος                  ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ                         6)Δημήτριος        ΣΑΡΑΓΚΑΣ

7)Παντελής                      ΒΡΟΥΛΗΣ                                          8)Αρτέμιος      ΠΑΝΟΥΣΟΣ

9)Αργυρώ                 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρισταμένων του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Αθανασίου Γιακαλή και των Αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Ηρακλή Βερβέρη, Κωνσταντίνου Γανιάρη & Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους.
Απουσιάζουσας της Γραμματέως κ. Καλλιόπης Γόμου-Πρωτογεράκη την έδρα κατέλαβε η μικρότερη την ηλικία Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μυρσίνη Κανλή-Καραμανώλη.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρος Σαμίου για την τήρηση των πρακτικών και κα Μαρία Μολιού για την Γραμματειακή υποστήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Επί του μοναδικού θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας – Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Μάρκου αφού πήρε το λόγο είπε ότι:
γνωμοδοτούμε σήμερα για την ΜΠΕ του έργου της  Αιγαίας Ζεύξης, της εγκατάστασης δηλαδή Αιολικών Πάρκων – ανεμογεννητριών στα νησιά Χίος- Λέσβος – Λήμνος συνολικής ισχύος 706 MW και της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, με τον κεντρικό κορμό της πατρίδας μας. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ και Αιολικά Πάρκα στα τρία νησιά πρόκειται για ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΕΡΓΟ.
Την εισήγηση που έχετε στα χέρια σας και θα σας αναλύσει αμέσως μετά ο ίδιος ο συντάξας Δ/ντής Περιβάλλοντος κ. Λεμονός την ενστερνίζομαι και την υποστηρίζω. Είναι προϊόν ευσυνείδητης και αντικειμενικής εργασίας με ουσιαστική επιστημονική προσέγγιση. Ελήφθησαν υπ' όψιν και οι ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ , όπως όλα τα Υπομνήματα και τα επιχειρήματα, αρνητικά ή θετικά, για να προσδιοριστείΑΞΙΟΠΙΣΤΑ το Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, τα ΥΠΕΡ και τα ΚΑΤΑ των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ακόμη και σε θέματα όπου δεν υπήρχε απ' τις Υπηρεσίες μας η ανάλογη επιστημονική επάρκεια αναζητήθηκαν συνεργασίες με επώνυμους επιστήμονες και απ' την παγκόσμια βιβλιογραφία τεκμηριώθηκε η εισήγηση.
Η παρέμβασή μου ως αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης τώρα στο ξεκίνημα της συζήτησης, είναι εισαγωγική παρέμβαση. Περιληπτικό σημείωμα δηλαδή για ό,τι  προηγήθηκε, για την διαβούλευση, για τη λειτουργία της Περιφέρειάς μας, για να φτάσουμε σήμερα να συζητήσουμε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με μια εύλογη όπως γνωρίζετε καθυστέρηση αφού οι δύο προηγούμενες συνεδριάσεις  αφιερώθηκαν στην πυρκαγιά της Χίου (ενημέρωση, συνέπειες και ανασυγκρότηση του νησιού).
Υπήρξε πράγματι ένας μακρύς χρόνος διαβούλευσης, κατά τη διάρκεια του οποίου το θέμα έχει αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό, οι τοπικές κοινωνίες έχουν ασχοληθεί, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δημοσιοποίησαν απόψεις και τα διάφορα επιχειρήματα με πολλούς τρόπους γνωστοποιήθηκαν.
Υπενθυμίζω ότι την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης την ξεκινήσαμε τυπικά στις 19 Μαρτίου και παρατάθηκε δύο φορές. Την πρώτη γιατί το ζητήσαμε και εμείς με αίτημά μας προς το ΥΠΕΚΑ- αλλά και άλλοι τοπικοί φορείς- αφού κοινή ομολογία ήταν ότι ο χρόνος για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ των νησιών μας ήταν μικρός όταν μάλιστα εκείνη την περίοδο συνέπιπταν οι γιορτές του Πάσχα και οι προεκλογικές ημέρες που ακολούθησαν. Η δεύτερη παράταση κατέστη, κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη ώστε να κατατεθεί πληρέστερη η Ειδική  Ορνιθολογική Μελέτη όπως ο νόμος ορίζει και προσδιορίσαμε εκ νέου το χρόνο διαβούλευσης έως τις 20 Ιουλίου.
Αναφέρω ότι στο χρονικό διάστημα Μαρτίου – Ιουλίου της επίσημης διαβούλευσης οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, η Δ/νση Περιβάλλοντος, το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Χίου και φυσικά το γραφείο μου προσπαθήσαμε ώστε να υπάρχει η απόλυτη νομιμότητα όλων των πράξεων και η ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών που ζητούσαν πληροφορία ή επιθυμούσαν να καταθέσουν ενστάσεις.
Παράλληλα όμως υλοποιήθηκαν εκ μέρους μας πολιτικές πρωτοβουλίες. Πρώτα -και σχετικά νωρίς- στη Χίο όπου ο Αντιπεριφερειάρχης συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη ανοιχτή και παρευρέθηκε σχεδόν το σύνολο των φορέων του νησιού σε μία διεξοδική συζήτηση. Στη Λέσβο διοργανώθηκαν δύο ημερίδες – συσκέψεις, στη Μυτιλήνη και στην Ερεσό, και μία στη Λήμνο στο Μούδρο με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη μας και τη συνεργασία του Δημάρχου Λέσβου, του Δημάρχου Λήμνου του αρμοδίου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Λέσβου, του Αντιδημάρχου Ερεσού – Αντίσσης, εμού, του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Λήμνου και του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου.
Οι ημερίδες αυτές, που δεν ήταν απαιτούμενες από κάποιο νόμο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ήταν αποτέλεσμα της θέλησής μαςγια πλήρη ενημέρωση των πολιτών και των φορέων... και στέφθηκαν με ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Πλήθος συμπολιτών μας παρακολούθησαν, εκατοντάδες ερωτήσεων ειπώθηκαν και δόθηκαν απαντήσεις αναλυτικές από τους διαπιστευμένους εισηγητές και εκπροσώπους των φορέων της Πολιτείας και της εταιρείας.
Δεκάδες συμπολιτών μας είχαν την ευκαιρία, πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν στις πολύωρες - έως κουραστικές – συσκέψεις. Σημειώνω ότι στη Μυτιλήνη όπου είχαμε και ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη, μετά τις ερωτήσεις – διευκρινήσεις πάνω από 50 άτομα έλαβαν το λόγο, τοποθετήθηκαν και εξέφρασαν απόψεις.
Αντίστοιχη κινητικότητα κι επιτυχία είχαν και οι άλλες ημερίδες σε Λήμνο και Ερεσό κι είναι ευχής έργον που με το άπλωμα του διαλόγου φτάσαμε σήμερα να συζητήσουμε το μέλλον και τον τρόπο της Ενεργειακής κάλυψης των αναγκών μας και η κοινωνία είναι σε ικανοποιητικό βαθμό γνώστης!
Οφείλω επίσης να γνωρίζω και να σας τονίσω ότι παράλληλα με τις δικές μας πρωτοβουλίες ενημέρωσης και διαλόγου, αρκετοί φορείς – Δημοτικά Συμβούλια  είναι εκείνοι που πραγματοποίησαν και στα τρία νησιά συνεδριάσεις και εξέδωσαν αποφάσεις όπως ο Δήμος της Λήμνου, ο Δήμος της Λέσβου, κινήσεις πολιτών , επαγγελματικοί και λοιποί σύλλογοι. Επίσης έγιναν δεκάδες συναντήσεις -ενημερώσεις απ' την ίδια την ενδιαφερόμενη εταιρεία, με εκπροσώπους φορέων , με τοπικά συμβούλια σε όλα τα χωριά εγκατάστασης, με τις Υπηρεσίες, με Δημοτικές και Περιφερειακές παρατάξεις κ.λ.π.
Βεβαίως ο θεσμικός μας ρόλος σαν Περιφερειακή Αρχή για την ανάπτυξη του διαλόγου, την εμπέδωση διαφανών διαδικασιών, την υπεύθυνη ενημέρωση δεν σταμάτησε στις 20 Ιουλίου. Συνεχίσαμε...
Θεωρήσαμε ότι όλα αυτά τα κείμενα - η ΜΠΕ, οι εισηγήσεις της ΡΑΕ, του ΑΔΜΗΕ, του ΚΑΠΕ,οι ενστάσεις φορέων και πολιτών, τα υπομνήματα, οι απόψεις κομμάτων και παρατάξεων, οι γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις οργάνων, η αλληλογραφία μας, τα έγγραφα που διακινήσαμε κι ό,τι άλλο κατατέθηκε επίσημα σε μας κι από το φορέα που εξεδόθη - οτι ήταν ορθό και δημοκρατικότατο να γνωστοποιηθεί σε σας και σε κάθε πολίτη μέσω του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Η νέα τεχνολογία στην υπηρεσία ΟΛΩΝ μας.       
Δημιουργήσαμε  λοιπόν  ειδικό ιστότοπο και όλα τα παραπάνω αρχεία  αναρτήθηκαν. Το ανακοινώσαμε εγκαίρως με δελτίο τύπου ώστε αρκετό χρόνο πριν τη σημερινή συνεδρίαση, καθ'όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, να έχετε όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι δυνατότητα πρόσβασης στο ολοκληρωμένο αρχείο, να διασταυρώσετε απόψεις,να συγκρίνετε επιχειρήματα θετικά ή αρνητικά και να προσέλθετε στη συνεδρίαση σήμερα απόλυτα ενημερωμένοι.
Ο τρόπος αυτός ενημέρωσης  επιτεύχθη για πρώτη φορά. Σε επίπεδο τουλάχιστον Περιφέρειας αλλά και άλλων πολλών φορέων, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι βέβαια και ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα.
Μετά την περιγραφή που έκανα, εν κατακλείδι πιστεύω ότι πετύχαμε παρ' όλες τις αδυναμίες μας ίσως και αβλεψίες ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, έξοχο παράδειγμα για μίμηση. Ένα πρότυπο διαβούλευσης με συνέπεια και απόλυτο ΣΕΒΑΣΜΟ στις ΑΠΟΨΕΙΣ. Στο μέλλον, για ζητήματα αντίστοιχης βαρύτητας ή και μικρότερης σημασίας, αυτήν την εμπειρία και τη λειτουργική αξία για την ενημέρωση και τη διαφάνεια μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και να την βελτιώνουμε.
Για σήμερα έχουμε να αναμένουμε έναν πλούσιο, σωστό διάλογο ανταποκρινόμενο στο ύψος ενός Περιφερειακού Συμβουλίου που θέλει να παίξει ρόλο καθοριστικό στο μέλλον του τόπου.
Η Ενεργειακή ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ είναι κυρίαρχος όρος στην ανάπτυξη και στη ζωή των νησιών μας. Αν και η τελική αδειοδότηση δίνεται από το ΥΠΕΚΑ εν τούτοις η δική μας έκφραση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και ακριβοδίκαιη.
Στην εισήγησή μας δε χώρεσαν βιασύνες, προχειρότητες ή επιπολαιότητες. Ενσωματώθηκαν ως όροι και προϋποθέσεις όλα τα κρίσιμα ερωτηματικά μα και οι αγωνίες που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση και με τις ενστάσεις. Η Διασύνδεση των νησιών μας με την Ελλάδα είναι από μόνη της ένα μέγα έργο που υποστηρίζει και εξυπηρετεί  Εθνικούς σπουδαίους λόγους. Η εναρμόνισή μας με τη διεθνή πραγματικότητα, τις σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις για παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ είναι αναγκαία. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικούς Σταθμούς και άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας επιβάλλεται: Για την εκμετάλλευση του άφθονου Αιολικού και Ηλιακού δυναμικού που έχει η χώρα μας και κυρίως τα νησιά μας. Επιβάλλεται για τη μείωση των ρύπων, την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, την επίτευξη του στόχου 20% μείωση των ρύπων το 2020. Επιβάλλεται τέλος για να καταστεί η πατρίδα μας εξαγωγική χώρα ενέργειας παραγόμενης από Α.Π.Ε. Βιώνουμε την οικονομική κρίση οι νησιώτες κι έχουμε καθήκον να προωθήσουμε το στρατηγικό σχεδιασμό της Διασύνδεσης (μελέτη ΕΜΠ, επικαιροποίηση 2008).Τη στιγμή μάλιστα που σε εγκατεστημένη ισχύ υστερούμε των άλλων Ευρωπαϊκών κρατών κατά πολύ, αν και η Ελλάδα είναι “ανεμοδαρμένη”.
Δε θα μπω άλλο στην ουσία της Εισήγησης. Μόνο να υπογραμμίσω:
ότι τα κρίσιμα ερωτηματικά:
·         η παύση λειτουργίας των σημερινών εργοστασίων ΔΕΗ
·         η σύνδεση των τοπικών δικτύων των νησιών με το Ηπειρωτικό Σύστημα και  ποιός φορέας θα την αναλάβει
·         η αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση των νησιών από το Ηπειρωτικό Σύστημα
·         η ικανότητα του θαλάσσιου καλωδίου να παραλάβει τα φορτία των άλλων ΑΠΕ και των μελλοντικών που θα εγκατασταθούν στα νησιά
για τα οποία μας δόθηκαν προφορικές απαντήσεις κατά τη διαβούλευση, διατυπώθηκαν και ΕΓΓΡΑΦΩΣ από μας. Έχουμε θετικές απαντήσεις (βλπ: απαντήσεις ΡΑΕ & ΑΔΜΗΕ ,αρχείο ιστοτόπου #33 Β'). Παρόλα αυτά τίθενται απ' την εισήγήση ως όροι Περιβαλλοντικής θετικής γνωμοδότησης.
Κρίσιμο επίσης είναι για τους αυτοδιοικητικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες η διεύρυνση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων που και αυτό κατέχει περίοπτη θέση στις προϋποθέσεις – όρους της εισήγησης.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Γεώργιο Λεμονό ο οποίος εισηγούμενος το θέμα είπε ότι:
Η ΜΠΕ που διαβιβάσθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών πάρκων που θα εγκατασταθούν στις νήσους Λήμνο, Χίο και Λέσβο και τη διασύνδεσή τους με το Ηπειρωτικό Σύστημα.
Το σύνολο των ανεμογεννητριών που θα εγκατασταθούν στα παραπάνω αιολικά πάρκα είναι 353 και η συνολική παραγόμενη ισχύς 706MW.
Ο τύπος ης ανεμογεννήτριας που θα χρησιμοποιηθεί είναι Gamesa Eolika G80, ισχύος 2MW έκαστη.
Το έργο διακρίνεται σε (4) υποέργα που περιλαμβάνουν:
ΥΠΟΕΡΓΟ ΛΕΣΒΟΥ:
·         Δέκα (10) αιολικά πάρκα με συνολικά 153 Α/Γ (103 Α/Γ στη Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης και 50 Α/Γ στη Δ.Ε. Καλλονής).
·         Τριών (3) υποσταθμών ανύψωσης τάσης κλειστού τύπου, με τον εξοπλισμό εντός κτιρίου, επιφάνειας 875m2 έκαστος.
·         Ενός (1) σταθμού μετατροπής εναλλασσόμενου/ συνεχούς ρεύματος με κτιριακές υποδομές που θα καταλαμβάνουν περίπου 5,85 στρέμματα.
·         Τεσσάρων οικίσκων ελέγχου επιφάνειας 160m2 έκαστος.
·         Χάραξη νέας οδοποιίας μήκους 97,2Km και βελτίωση υφιστάμενης μήκους 6,6Km.
·         Δικτύου μέσης τάσης συνολικού μήκους 113Km.
·         Δικτύου υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος συνολικού μήκους 33Km.
·         Δικτύου υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος συνολικού μήκους 11Km.
ΥΠΟΕΡΓΟ ΛΗΜΝΟΥ:
·         Ένδεκα (11) αιολικά πάρκα με συνολικά 125 Α/Γ (52 Α/Γ στη Δ.Ε. Μούδρου, 36 Α/Γ στη Δ.Ε. Ατσικής, 29Α/Γ στη Δ.Ε. Ν. Κούταλης και 8 Α/Γ στη Δ.Ε. Μύρινας).
·         Δύο (2) υποσταθμών ανύψωσης τάσης κλειστού τύπου, με τον εξοπλισμό εντός κτιρίου, επιφάνειας 875m2 έκαστος.
·         Τεσσάρων οικίσκων ελέγχου επιφάνειας 160m2 έκαστος.
·         Χάραξη νέας οδοποιίας μήκους 51,2Km και βελτίωση υφιστάμενης μήκους 8Km.
·         Δικτύου μέσης τάσης συνολικού μήκους 90Km.
·         Δικτύου υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος συνολικού μήκους 26,4Km.
·         Τοπικού υποθαλάσσιου καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος μέσης τάσης 8Km.
ΥΠΟΕΡΓΟ ΧΙΟΥ:
·         Επτά (7) αιολικά πάρκα με συνολικά 75 Α/Γ (39 Α/Γ στη Δ.Ε. Ομηρούπολης, 26 Α/Γ στη Δ.Ε. Καρδαμύλων και 810 Α/Γ στη Δ.Ε. Αμανής).
·         Δύο (2) υποσταθμών ανύψωσης τάσης κλειστού τύπου, με τον εξοπλισμό εντός κτιρίου, επιφάνειας 875m2 έκαστος.
·         Δύο (2) οικίσκων ελέγχου επιφάνειας 160m2 έκαστος.
·         Χάραξη νέας οδοποιίας μήκους 48Km και βελτίωση υφιστάμενης μήκους 3,3Km.
·         Δικτύου μέσης τάσης συνολικού μήκους 48Km.Με ψήφους:
25 ΥΠΕΡ
06 ΚΑΤΑ ( Π.Σ. κ.κ. Ι.Σιάχος,Ι.Μαλαφής,Ε.Κόρακας,Σ.Φιλιππής,Β.Τεντόμας,Η.Γιαννίρης.)

Γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου << Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), συνολικής ισχύος 706 MW, στις νήσους Λήμνο, Λέσβο και Χίο και ηλεκτρική διασύνδεση τους στο ηπειρωτικό σύστημα >>, κατά την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις που αναφέρονται σε αυτή και σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις της Περιφερειακής Παράταξης Βορείου Αιγαίου << Αγώνας για τα Νησιά μας >>, όπως και της παραπάνω πρότασης του κ. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για τη χορήγηση ανταποδοτικών ωφελημάτων σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και την εταιρεία ROKAS RENEWABLES, τα οποία θα διατίθενται για έργα αναβάθμισης του περιβάλλοντος και για πολιτιστικές δραστηριότητες, στις περιοχές των νησιών της περιφέρειας στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η επένδυση του θέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου