Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Ανακοίνωση Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χίου

Σήμερα στις 12/7/2013 συνεδρίασε έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ, σε ανοικτή συνεδρίαση, παρουσία των μελών του Σύμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Περιφερειακής Ενότητας Χίου, με θέμα την Εύρυθμη Λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
  1. Τα μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) ανέφεραν ότι τον τελευταίο καιρό γίνονται συνεχείς παρεμβάσεις στο έργο τους, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων αλλά και έξω από αυτές, οι οποίες αφορούν την παρουσία τους στις συνεδριάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι δημόσιοι υπάλληλοι μέλη του ΣΑ δέχονται παραινέσεις και εντολές να μην παραστούν σε συνεδριάσεις του ΣΑ, παρ’ ότι αυτές έχουν προγραμματιστεί και έχει υπάρξει η σχετική πρόσκληση, αλλά να βρεθούν στις υπηρεσίες τους προκειμένου να ασχοληθούν με άλλα καθήκοντά τους. Συχνά αυτό εκφράζεται ως δυσαρέσκεια απέναντι στα μέλη του ΣΑ για την συμμετοχή τους σε αυτό.
Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ θέλει να τονίσει ότι η λειτουργία του ΣΑ, στο οποίο συμμετέχουν μέλη του δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθυροι επαγγελματίες, γίνεται βάσει του Ν. 4030/2012, και η ύπαρξη του έχει κριθεί από το νομοθέτη ως απαραίτητη προϋπόθεση της πολεοδομικής λειτουργίας του κράτους. Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ θεωρεί υποχρέωσή του να σας καλέσει να προβείτε σε σαφείς οδηγίες προς τις υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν τα εκάστοτε μέλη του ΣΑ, ώστε αυτές να επιτρέπουν την ανεμπόδιστη εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του ΣΑ που είναι υπάλληλοί τους.

  1. Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ έμαθε σήμερα την παραίτηση μέλους του, η οποία εκτελεί χρέη προέδρου του ΣΑ Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Στην παραίτησή της η πρόεδρος επικαλείται την ύπαρξη εξωγενών παραγόντων και συνθηκών που καθιστούσαν δυσχερή την παρουσία της και τη λειτουργία του συμβουλίου ως ανεξάρτητου οργάνου, ως ο νόμος ορίζει. Κατά τη συνεδρίαση του Συλλόγου όλα τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, τακτικά και αναπληρωματικά, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να παραιτηθούν εφ’ όσον συνεχίσουν οι πιέσεις που υφίστανται από εξωγενείς παράγοντες, με σκοπό τον επηρεασμό των γνωμοδοτήσεων.
Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ ζητάει να μην κάνετε δεκτή την παραίτηση του μέλους του και προέδρου του ΣΑ, να διερευνήσετε τους λόγους που μνημονεύει στην παραίτησή της και εφ’ όσον υφίστανται οι προϋποθέσεις να απευθυνθείτε σε όποια Δημόσια Αρχή πρέπει ή οφείλετε, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του οργάνου.

  1. Σήμερα, με έκπληξη τα μέλη ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ άκουσαν σε ραδιοφωνική εκπομπή τοπικού σταθμού εκπρόσωπο ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος εξέφραζε το εύλογο παράπονό του για την αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την καθυστέρηση που επιφέρει αυτό στις διαδικασίες πολεοδομικών αδειοδοτήσεων, να καταλήγει σε αμφισβήτηση της ύπαρξης και της λειτουργίας του ΣΑ, και να θεωρεί αυτό και τα μέλη του υπεύθυνα για την καθυστέρηση επένδυσης του. Όπως ο ίδιος εξήγησε, η συγκεκριμένη επένδυση έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης από το 2006. Στο ΣΑ υποβλήθηκε μόλις τον Ιούνιο του 2013, το οποίο άμεσα εξέτασε διεξοδικά το θέμα και γνωμοδότησε αρνητικά.
Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ, θέλει να τονίσει ότι ο ρόλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, αλλά και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, είναι η προάσπιση του Δημόσιου Αγαθού της Αρχιτεκτονικής και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς προς όφελος του κοινού καλού, εξασφαλίζοντας ότι η ιδιωτική και η δημόσια οικοδομική δραστηριότητα δεν στρέφεται εναντίον του κοινού αγαθού.

  1. Τα μέλη του ΣΑ ανέφεραν ότι ήδη με έγγραφό τους έχουν γνωστοποιήσει ότι εμφανίζονται συχνά μελέτες δημοσίων υπηρεσιών ελλιπείς, ή μελέτες που αφορούν έργα τα οποία έχουν ήδη εκτελεστεί.
Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ θέλει να τονίσει ότι οι μελέτες που αφορούν δημόσια έργα πρέπει να έχουν το υψηλότερο επίπεδο πληρότητας και ποιότητας, δεδομένου ότι βάσει αυτών γίνεται διαχείριση δημόσιου χρήματος και διαμορφώνεται το αστικό τοπίο το οποίο επηρεάζει σημαντικά την ανθρώπινη, κοινωνική και πολιτιστική ευημερία. Η υποβολή στο ΣΑ για έγκριση μελετών που έχουν ήδη εκτελεστεί αποτελεί προσβολή προς το νομοθετημένο τρόπο λειτουργίας του οργάνου, αλλά ενδεχομένως και παράνομη πρακτική, δεδομένου ότι θεωρεί δεδομένη τη θετική του γνωμοδότηση, χωρίς να αφήνει τα μέλη να ψηφίζουν σύμφωνα με την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους άποψη και τη συνείδησή τους.


Ο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ ελπίζει, ότι με την παρέμβασή σας, θα διασφαλίσετε το δημόσιο αγαθό της Αρχιτεκτονικής και την απρόσκοπτη λειτουργία των οργάνων του Κράτους, όπως ορίζει ο νόμος και η επιστημονική πρακτική.Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου