Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Υπό αίρεση χρήσεις γης, όροι δόμησης και κάθε είδους χωρικοί περιορισμοί

Ενα σχήμα στο οποίο η επένδυση σε ένα δημόσιο ακίνητο καθορίζει τα πάντα, από τις χρήσεις γης μέχρι την κατ’ αποκλειστικότητα παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας με διαδικασίες-εξπρές, ορίζει ο εφαρμοστικός νόμος για το Μεσοπρόθεσμο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το μόνο που είναι δεσμευτικό είναι ουσιαστικά η τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (λ. χ. περιβαλλοντικές επιπτώσεις), καθώς οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη (λ. χ. χρήσεις γης, χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια) καταλύεται υπό το βάρος της επένδυσης.

Πιο συγκεκριμένα:

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση δημοσίων ακινήτων που προστατεύονται από την περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία, με τον περιορισμό ότι η επένδυση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις.

Χρήσεις γης, όροι δόμησης και κάθε είδους χωρικοί περιορισμοί της νομοθεσίας (για παράδειγμα, ζώνες οικιστικού ελέγχου) παύουν να ισχύουν, καθώς μπορούν να τροποποιηθούν με προεδρικό διάταγμα.

Για τον καθορισμό του χωρικού προορισμού των δημοσίων ακινήτων καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ). Στα σχέδια αυτά θα περιλαμβάνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι του ακινήτου.

Πέντε κατηγορίες

Τα δημόσια ακίνητα χωρίζονται σε 5 κατηγορίες, ανάλογα με τις προτεινόμενες δυνατότητες αξιοποίησης:

1. Τουρισμός - αναψυχή:

Περιλαμβάνει τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύματα κ. λπ.), ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κ. λπ.), μαρίνες, κατοικία, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, καζίνα κ. ά.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης 0,2, κάλυψη 50%.

2. Επιχειρηματικά πάρκα:

Επιχειρήσεις δευτερογενούς, τριτογενούς, αποθήκες, logistics, ερευνητικά κέντρα, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, διοίκηση, κατοικία, εκπαίδευση, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, κέντρα διασκέδασης, αναψυχής, τουριστικά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, 0,3.

3. Θεματικά πάρκα - εμπορικά κέντρα - αναψυχή:

Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί κ. ά.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, 0,4.

4. Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές και λειτουργίες:

Αεροδρόμια, ελικοδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής και τουριστικής δραστηριότητας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, 0,4.

5. Δημόσια ακίνητα μεικτών χρήσεων:

Στα ακίνητα αυτά επιτρέπεται η ανάμειξη δύο ή περισσότερων κατηγοριών χρήσεων γης.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, 0,4.

Δεν θα μείνει πέτρα πάνω στη πέτρα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου