Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Τέλος στο τραπεζικό απόρρητο για την εφορία

Την πλήρη άρση του τραπεζικού και περιουσιακού απορρήτου των φορολογούμενων από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει διάταξη-βόμβα του εφαρμοστικού νόμου του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να λάβει με συνοπτικές διαδικασίες γνώση για όλες τις τραπεζικές συναλλαγές κάθε φορολογούμενου, από την πληρωμή μιας πιστωτικής κάρτας και την πραγματοποίηση ενός εμβάσματος στο εξωτερικό καθώς και για κάθε στοιχείο της περιουσιακής του κατάστασης.

Μάλιστα για να είναι η πληροφόρηση αυτή γρήγορη αίρονται όλοι οι περιορισμοί που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του φορολογούμενου καθώς όπως ορίζεται στη διάταξη δεν απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που αφορούν στις τραπεζικές του συναλλαγές και στην περιουσιακή του κατάσταση. Μάλιστα η διάταξη ορίζει ότι οι πάντες, από δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες μέχρι συμβολαιογράφοι και οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς (!) οφείλουν να πληροφορήσουν το υπουργείο Οικονομικών για τα εισοδηματικά στοιχεία και τις οικονομικές συναλλαγές κάθε φορολογούμενου.

Η διάταξη αποτελεί ουσιαστικά τη νομοθετική μορφή της απειλής ελέγχων του νέου αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών αρμόδιου για τα φορολογικά έσοδα κ. Παντελή Οικονόμου προς όσους εξήγαγαν κεφάλαια στο εξωτερικό. ‘Όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο κ. Οικονόμου από το βήμα της βουλής, όποιος φέρει πίσω στην Ελλάδα τα χρήματά του θα τύχει καλύτερης μεταχείρισης κατά το φορολογικό του έλεγχο.

Η πρωτοφανής διάταξη του νομοσχεδίου η οποία σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί άρσης του πόθεν έσχες για την αγορά και κατασκευή ακινήτων στοχεύει ουσιαστικά στο να πείσει τους χιλιάδες ‘Ελληνες που έχουν μαύρο χρήμα και το μετέφεραν στο εξωτερικό να το φέρουν εντός συνόρων και να το επενδύσουν σε ακίνητα έχει ως εξής:

"Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν.2362/1995, οι δικαστικές αρχές, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί και λοιποί φορείς του Δημοσίου, οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τα επιμελητήρια, οι συμβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, οι οικονομικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελματικοί φορείς ή οργανώσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, οι εταιρείες μεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και τα ελληνικά ταχυδρομεία, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, οι ενώσεις προσώπων, καθώς και κάθε άλλος επαγγελματικός φορέας ή οργάνωση, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται, όπως αμοιβές, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, απαιτήσεις από δικαστικές διεκδικήσεις, στοιχεία για την παροχή αδειών άσκησης επαγγέλματος, στοιχεία λογαριασμών ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν, στοιχεία για μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις, τραπεζικές επιταγές, εισπράξεις μέσω πιστωτικών καρτών, καθώς και δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων για το επαγγελματικό και τραπεζικό απόρρητο, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες για ακίνητη και κινητή περιουσία, ιδίως ακίνητα, αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή σκάφη αναψυχής και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου αναγκαίου στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διάταξης αυτής δεν προϋποθέτει ενημέρωση και συγκατάθεση του φυσικού προσώπου του οποίου τα δεδομένα διαβιβάζονται, ούτε άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, οι μορφότυποι ανταλλαγής τους, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου."

Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου