Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Και το όνομα αυτής… «Χιακή Συμπολιτεία»

Αναδημοσίευση από aplotaria.gr

Δημοτική παράταξη με αριστερό, οικολογικό, συμμετοχικό προσανατολισμό
Επιτυχές ήταν το χθεσινό κάλεσμα της «Πρωτοβουλίας Πολιτών» για τη δημιουργία δημοτικής κίνησης. Γύρω στους 100 πολίτες γέμισαν ασφυκτικά το αναψυκτήριο του δημοτικού κήπου και έδωσαν το μήνυμα ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για τη συγκρότηση ενός ισχυρού ψηφοδελτίου που να μπορεί να διεκδικήσει το Δήμο. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη των Οικολόγων, αλλά και πολλοί πολίτες που για πρώτη φορά πλαισιώνουν κάποια δημοτική παράταξη.
Οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν στην ίδρυση δημοτικής κίνησης με το όνομα «Χιακή Συμπολιτεία«, έγινε μια αρχική επιλογή προσώπων που θα στελεχώσουν το συντονιστικό της κίνησης και αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν την παρακάτω ιδρυτική διακήρυξη που αποτελεί τη βάση των αρχών της κίνησης.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Α΄ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
1. Βιώνουμε σήμερα μια οικονομική και κοινωνική κρίση αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και των μνημονίων σε συνδυασμό με το πολιτικο-οικονομικό σύστημα που διαμορφώθηκε από το δικομματισμό και τη διαπλοκή. Κρίση που πλήττει τον κόσμο της εργασίας δημιουργεί στρατιές ανέργων, ιδιαίτερα στους νέους, κατεδαφίζει το κράτος πρόνοιας και τα ασφαλιστικά ταμεία, αναπαράγει ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και αποσαθρώνει τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό.
2. Σε αυτές τις συνθήκες ο Δήμος αδυνατεί να αποτελέσει θεσμικό και κοινωνικό ανάχωμα να ενεργοποιήσει τις κοινωνικές δυνάμεις να προωθήσει μοντέλα κοινωνικής οικονομίας και μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης.
3. Ο Καλλικρατικός Δήμος αποτελεί ένα αναποτελεσματικό-γραφειοκρατικό νέο-συγκεντρωτικό θεσμό αποξενωμένο από τους πολίτες. Δεν υπάρχει κοινωνική συμμετοχή ούτε κοινωνικός έλεγχος, τα τοπικά συμβούλια είναι πρακτικά ανενεργά, οι πολίτες έχουν αποξενωθεί από έναν κατ’ εξοχή λαϊκό θεσμό. Η χαμηλή χρηματοδότηση των Δήμων και ο υπερσυγκεντρωτισμός δημιουργούν ένα μοντέλο στα πλαίσια των μνημονίων που οδηγεί σε υπερφορολόγηση των πολιτών και ιδιωτικοποίηση αγαθών και υπηρεσιών.
4. Η σημερινή Δημοτική Αρχή πολιτικό μόρφωμα του παρελθόντος και της ιδιοτέλειας αναπαράγει με το χειρότερο τρόπο τις παθογένειες του συστήματος. Αδιαφάνεια παντού, πελατειακές σχέσεις, συναλλαγή, περιφρόνηση των δημοκρατικών θεσμικών διαδικασιών, απαξίωση της κοινωνικής συμμετοχής και του κοινωνικού ελέγχου. Οι όποιες εξαιρέσεις απλά επιβεβαιώνουν το κανόνα. Ανεπαρκής τέλος παρά τη κατασπατάληση πόρων να προσφέρει ποιότητα στις υπηρεσίες και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και τη καθημερινότητα του πολίτη.
5. Η κατάσταση στο νησί δείχνει ανάγλυφα την αποτυχία της Δημοτικής Αρχής. Τα λεγόμενα μεγάλα έργα κακοσχεδιασμένα τα περισσότερα από το ίδιο πολιτικό προσωπικό παραμένουν ημιτελή αφού προηγούμενα καταβρόχθισαν εκατομμύρια κοινοτικών και εθνικών πόρων. Χωροταξικά, χρήσεις γης ,πολεοδομικά σχέδια δεν υπάρχουν. Βασικές υποδομές και αγαθά όπως το νερό είναι ποιοτικά ανεπαρκή. O Δήμος παραμένει μακριά από τα προβλήματα της απασχόλησης και των επαγγελματιών, της διάλυσης της υγειάς, της πανάκριβης συγκοινωνίας, της έλλειψης επενδύσεων. Προστρέχει όμως σε επενδύσεις τύπου Ρόκας και ανοίγει το δρόμο για την ληστρική εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της Χίου.
6. Οι περσινές πυρκαγιές φανέρωσαν με το πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτό το πολιτικό προσωπικό πρέπει να φύγει. Η παντελής απουσία πρόνοιας πρόληψης και προστασίας σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια στο σχεδιασμό αποκατάστασης και την υποχώρηση σε πελατειακές πρακτικές δείχνει πόσο ανεπαρκείς είναι.
Στις επερχόμενες εκλογές, οι οποίες αποκτούν βαρύνουσα πολιτική σημασία τα θέματα τίθενται διλημματικά: ή η αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει να λειτουργεί στο σημερινό καλλικρατικό – μνημονιακό πλαίσιο ή θα μετασχηματιστεί σε αποκεντρωμένη δημοκρατική εξουσία με λαϊκή συμμετοχή για να αποτελέσει βασικό στήριγμα του κοινωνικού κράτους και φορέα της παραγωγικής, κοινωνικής, και οικολογικής ανασυγκρότησης της χώρας
Β΄ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Ο αγώνας μας επομένως στην Τ.Α είναι πρώτα από όλα αγώνας επιβίωσής της και στη συνέχεια επαναπροσδιορισμού της σε νέες βάσεις.
 1. Μοναδική λύση ανατροπής αποτελεί η ανάληψη της Δημοτικής Αρχής από μια δημοτική κίνηση πολιτών που θα προσπαθήσει να αναιρέσει τις αρνητικές επιπτώσεις του Καλλικρατικού Δήμου και να συνδέσει το Δήμο με τη τοπική κοινωνία και τις πραγματικές της ανάγκες.
 2. Αποκέντρωση σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης του Δήμου, δημοκρατικός προγραμματισμός και κοινωνική συμμετοχή στη καθημερινότητα του πολίτη, στις προσφερόμενες υπηρεσίες και αγαθά, στα προγραμματιζόμενα έργα. Αρμοδιότητες και σταθεροί πόροι στα διαμερισματικά και τοπικά συμβούλια.
 3. Διαφάνεια παντού τακτικοί απολογισμοί και κοινωνικός έλεγχος όλων των οργάνων του Δήμου, των Ν.Π και των εταιρειών. Ενεργοποίηση των θεσμών ελέγχου του νομοθετικού πλαισίου.
 4. Παροχή ίδιων ποιοτικά και ποσοτικά υπηρεσιών προς όλους τους κατοίκους ανεξάρτητα από το τόπο κατοικίας τους. Αξιοποίηση στη κατεύθυνση αυτή των πλεονεκτημάτων της κοινωνίας της γνώσης αλλά και της ορθολογιστικής αποκεντρωμένης κατανομής προσωπικού ,υποδομών και πόρων.
 5. Όχι στους επαγγελματίες δημοτικούς αιρετούς και τις ιδιοτέλειες.
 6. Υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και του Δημόσιου χώρου. Σταθερή αντίσταση σε σχέδια ιδιωτικοποιήσεων βασικών αγαθών και υπηρεσιών.
 7. Διατήρηση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στα πλαίσια του Δήμου. Πολιτική φορολογικών ελαφρύνσεων, δημιουργία μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης ,κοινωνική ρήτρα εκτέλεσης συμβάσεων έργων.
 8. Ο Δήμος δημιουργεί το τοπικό πλαίσιο, τις υποδομές και τους ειδικούς όρους για την ανάπτυξη του τόπου. Αυτή στηρίζεται στην αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και των πλεονεκτημάτων του νησιού, του πολιτιστικού υποβάθρου και του παραγωγικού δυναμικού. Υποστήριξη της ντόπιας παραγωγικής δραστηριότητας, την ενθάρρυνση δημιουργίας ομάδων παραγωγών και την υποστήριξη τους.
 9. Δράσεις και πολιτικές της λεγόμενης πράσινης οικονομίας [ενέργεια, ανακύκλωση-διαχείριση απορριμμάτων, κλπ] χωρίς μονοπωλιακές ή ολοκληρωτικές επενδύσεις τύπου Ρόκας. Αλλά δημοτικές και ιδιωτικές επενδύσεις με σεβασμό στα μεγέθη του νησιού και τη διάχυση των ωφελειών σε όσο το δυνατό περισσότερους.
 10. Υποστήριξη, προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού κεφαλαίου. Καλλιέργεια κουλτούρας αλληλεγγύης και σταθερό μέτωπο απέναντι σε φαινόμενα ρατσισμού, φασισμού , κοινωνικής απαξίωσης και κοινωνικού αποκλεισμού.
 11. Χωροταξική οργάνωση, καθορισμός χρήσεων γης, πολεοδομικός σχεδιασμός, προστασία του φυσικού κεφαλαίου και της παραγωγικής γης.
 12. Σταθερή διεκδίκηση ώστε να αξιοποιηθεί το Ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και τη νησιωτικότητα, το μεταφορικό ισοδύναμο και τις συγκοινωνίες.
 13. Σταθερή και πλήρη απασχόληση με ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα για τους εργαζομένους στις δομές του Δήμου. Ευέλικτη απασχόληση μόνο ως επιλογή και όχι ως καταναγκασμός. Ορθολογική, δημοκρατική αξιολόγηση και διαχείριση του προσωπικού, χωρίς πελατειακές ή αυταρχικές παρεμβάσεις αλλά και μη ανοχή σε συντεχνιακές λογικές.
 14. Η δημοτική παράταξη στηρίζεται και διαμορφώνεται ως κίνημα πολιτών ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τα μνημόνια και τη κοινωνία του κέρδους. Αποτελεί κομμάτι του κινήματος και ενώνεται στο κοινό αγώνα για την ανατροπή αυτών των πολιτικών. Ενώνεται και υποστηρίζει το κόσμο της εργασίας, τους αυτοαπασχολούμενους, τους ναυτεργάτες, τους συνταξιούχους τους παραγωγούς, τα κινήματα πολιτών.
Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η δημοτική παράταξη είναι μια ανοιχτή ένωση πολιτών που τους ενώνει το πλαίσιο αρχών και λειτουργεί με άμεση δημοκρατία. Οι ελάχιστοι οργανωτικοί κανόνες απλά επικυρώνουν τα αμεσοδημοκρατικά χαρακτηριστικά της παράταξης και εξασφαλίζουν την συλλογικότητα και αποτελεσματικότητα της ένωσης των πολιτών.
 1. Στην παράταξη συμμετέχει και γίνεται αποδεκτός κάθε πολίτης που συμφωνεί με τις αρχές, τους στόχους και τους κανόνες λειτουργίας της. Η Γενική Συνέλευση έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να μην δεχθεί κάποιον να συμμετέχει για συγκεκριμένους λόγους.
 2. Κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο της παράταξης είναι η Γενική Συνέλευση όλων των συμμετεχόντων που συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Αυτή αποφασίζει για τις αρχές ,τους στόχους και τους σκοπούς της παράταξης, καθώς και τις μεθόδους και τις διαδικασίες για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Επιλέγει τους τρόπους εκπροσώπησης της όπως επίσης και τους τρόπους δημοσιοποίησης των θέσεων της. Επιλέγει επίσης το τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας και του διαδικτύου για την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των πολιτών που συγκροτούν την παράταξη.
 3. Με απόφαση της η Γ.Σ μπορεί να δημιουργεί επιτροπές -ομάδες ειδικής θεματολογίας που θα επεξεργάζονται ειδικά ζητήματα ,θα μπορούν να παρακολουθούν αντίστοιχους τομείς του Δήμου και να διατυπώνουν δημόσια θέσεις και απόψεις.
 4. Αποφασίζει το πρόγραμμα της παράταξης και το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τόσο στη προεκλογική περίοδο όσο και γενικά.
 5. Επιλέγει με ψηφοφορία ανοικτή η μυστική τον επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιο Δήμαρχο στις δημοτικές εκλογές. Επικυρώνει επίσης το σύνολο του ψηφοδελτίου που ο υποψήφιος Δήμαρχος εισηγείται στη γενική συνέλευση.
 6. Σε περίπτωση που η παράταξη κερδίσει τις εκλογές επικυρώνει τη πρόταση του Δημάρχου για τις θεσμικές θέσεις του Δήμου και διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει όποιον παραβιάζει τις αρχές και το πρόγραμμα της παράταξης.
 7. Αν κριθεί αναγκαίο από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζεται επιτροπή που θα διευθύνει την παράταξη πολιτικά και οργανωτικά και θα επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων στα μεσοδιαστήματα σύγκλισης της Γ.Σ.
 8. Οι όποιες ελάχιστες οικονομικές ανάγκες της παράταξης εξασφαλίζονται από εθελοντική εισφορά των συμμετεχόντων, των φίλων και όσων ανιδιοτελώς ήθελαν να συνδράμουν αυτή τη προσπάθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου